Britt-Marie Mattsson: Jill Biden är esset i rockärmen

Joe Biden har ett ess i rockärmen. Och han tvekar inte heller att låta hustrun Jill få en mer framskjuten position i valkampanjen. Som fortfarande aktiv lärare vet hon hur unga skall lockas att rösta.