Hizbollahledaren Hassan Nasrallah höll ett linjetal om Hamas krig mot Israel.
Hizbollahledaren Hassan Nasrallah höll ett linjetal om Hamas krig mot Israel. Bild: AP/TT

Hizbollahledare Nasrallah varnar med vaga hot

Hotet var överhängande om utvidgat krig i Mellanöstern när Hizbollahledaren Hassan Nasrallah höll fredagstal i Libanon.
Men Nasrallah valde att vara vag.
– Hans tal kyler ned de värsta farhågorna för en eskalering, säger Mellanösternkännaren Bitte Hammargren.

ANNONS

Den militanta islamistiska rörelsen Hizbollahs ledare höll tal i samband med fredagsbönen samtidigt som USA:s utrikesminister Antony Blinken befann sig i Tel Aviv för samtal med Israels ledarskap.

Oron inför Nasrallahs tal, som videosändes inför miljonpublik i Libanons huvudstad Beirut och annorstädes, var stor: skulle Hizbollah med stöd från Iran helt ställa sig på Hamas sida i kriget mot Israel och krigsförklara grannlandet?

Nasrallah, klädd i svart, sade att Hizbollah håller alla möjligheter öppna.

– Nasrallah och Hizbollah hade tre möjligheter: eskalera kriget, de-eskalera eller hålla korten stadigt nära kroppen. Han valde det tredje alternativet, säger Mellanösternkännaren Anders Persson på Linnéuniversitetet i Växjö.

ANNONS

100 procent palestinskt

Nasrallah beskyllde samtidigt USA för kriget i Gaza, men distanserade sig från terrorstämplade Hamas.

Han gick så långt som att säga att Hamas attacker mot Israel var planerat och genomfört utan Hizbollahs inblandning.

– Nasrallah budskap var att allt som hände var hundraprocentigt palestinskt, det var hundraprocentigt Hamas i beslutsfattning och agerande. Han säger samma sak som Irans utrikesdepartement tidigare har sagt, analyserar Bitte Hammargren som är knuten till Utrikespolitiska institutet i Stockholm.

Budskapet från Hizbollahs ledare var tydligt: de olika islamistiska rörelserna i Mellanöstern fattar sina egna beslut.

– Det är samma budskap som Iran har gett. Därmed verkar det som att flera av aktörerna är medvetna om att detta är en livsfarlig situation. Hizbollah häller bränsle på brasan – men inte så mycket som man befarat, säger Hammargren och konstaterar att budskapet från USA om att skicka ett hangarfartyg till regionen är en signal som går fram.

Tecken på de-eskalering

Efter Nasrallahs tal varnade USA:s nationella säkerhetsråd Hizbollah för att utnyttja krisen.

– Vi och våra partner har varit mycket tydliga: Hizbollah och andra aktörer, statliga eller ickestatliga, ska inte försöka nå fördelar av den pågående konflikten, sade rådets talesperson enligt AFP.

Anders Persson markerar också att det inte finns tecken på en de-eskalering vid gränsen mellan Libanon och Israel:

ANNONS

– Tvärtom, det pågår dagliga attacker och läget är fortsatt allvarligt. Nasrallah sade i sitt tal att man engagerar en stor del av Israels militärmakt i norra delen av Israel och därmed binder upp dess styrkor.

Samtidigt sade den av bland annat USA terrorstämplade Hizbollahrörelsens ledare att USA är "en satans makt" och att "alla möjligheter står till buds vid Libanons front".

Persson konstaterar att den andra halvan av det långa talet innehöll tirader riktade mot USA, vilket kan försvåra diplomatiska kontakter.

– Nasrallah vill visa att han inte är rädd för USA. Samtidigt vill han visa att samtliga möjligheter finns kvar på bordet.

Det höga tonläget kan samtidigt vara riktat mot den arabiska befolkningen och arabiska huvudstäder.

Möjlig diplomati

– Jag är övertygad om att det finns underhandskontakter mellan USA och Iran, och det har förekommit en hög aktivitet och mycket resande hos många av de regionala aktörerna som vill undvika en eskalering, säger Hammargren.

Även Anders Persson ser möjliga kontakter mellan USA och Iran, och troligen indirekt eller genom ombud.

Samtidigt som Nasrallah höll sitt mer än timslånga tal från hemlig ort höll USA:s utrikesminister Antony Blinken en pressträff i Tel Aviv, där han åter slog fast att USA vill se humanitärt stöd till civila i Gaza. Och att USA står fast vid en tvåstatslösning mellan Israel och palestinierna.

ANNONS

– Så länge som USA inte säger officiellt att Iran eller Hizbollah var inblandat, då finns det ett utrymme, om än litet, för diplomati, tror Bitte Hammargren.

Fakta: Hizbollah

Hizbollah ("Guds parti") är en shiitisk islamistisk rörelse i Libanon som har nära koppling till Iran.

Hizbollah var ursprungligen en utbrytargrupp ur den shiitiska Amalrörelsen, som byggdes upp med stöd av Irans revolutionsgarde 1982 efter den israeliska invasionen av södra Libanon samma år.

Hizbollah har en politisk och en militär gren. Gruppen valdes 1992 in i parlamentet i Libanon och har sedan dess letts av libanesen Hassan Nasrallah, som tros vara född omkring 1960.

Rörelsen är terrorstämplad av USA. EU har fört upp dess väpnade gren på terrorlistan. Den har bland annat gjort sig skyldig till kidnappningar och självmordsattacker.

Hizbollah uppskattas ha en arsenal med över 100 000 raketer. Den är främst uppbyggd för att skydda Irans kärnenergiprogram genom avskräckning gentemot USA och Israel, enligt forskare.

Liksom Hamas vill Hizbollah utplåna Israel.

Källor: UI, NE och TT:s arkiv

ANNONS