Här har Nato sin största insats

Under hösten har spänningarna i Kosovo ökat. Det ledde till ett beslut i Nato att temporärt utöka insatsen med ytterligare 1 000 soldater.
Men hur kommer Sverige bidra till insatserna i området?
– Sverige har länge varit en av Kosovos främsta vänner. Vi hoppas på att snart bli en del av Nato, och här tror jag att Sverige kan bidra positivt, säger den kosovoalbanska statsvetaren Arben Harjullahu.