Hans Blix om amerikanska militärbaserna på svensk mark

Regeringen har undertecknat ett avtal som ger USA rätt att etablera sjutton militärbaser i Sverige. Men avtalets utformning ger fler frågor än svar, menar diplomaten Hans Blix.
– Är alla partier verkligen eniga? Det här går långt utöver, och vid sidan av, Natoanslutningen. Borde inte detta bli föremål för en folkomröstning?