Göteborgsföretagets modell över dammbrottet sprids över världen

När Kachovka-dammen rämnat och Dneprs flodbankar svämmar över har ett Göteborgsföretag oväntat hamnat i strålkastarljuset. Henrik Ölander-Hjalmarsson på företaget Dämningsverket gjorde redan i höstas en modellering av hur ett dammbrott i Kachovka skulle påverka områdena nedströms.
– Det här verkar vara ett värre scenario än det jag räknade på. Det är en massiv katastrof, säger han.