Göteborgsastronom ska använda James Webb-teleskopet

På juldagen sköts världens största och dyraste rymdteleskop upp från Franska Guyana – Hubbles ersättare, James Webb. En som gläds åt den lyckades uppskjutningen är docenten i astronomi vid Chalmers, Per Bjerkeli. Han och hans kollegor kommer att kunna använda teleskopet nästa år.
– Vi ska titta på hur ett solsystem föds, säger han.