G7 är en informell grupp som består av sju av världens största industrialiserade ekonomier: Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA. Även Europeiska unionen är medlem i gruppen.
G7 är en informell grupp som består av sju av världens största industrialiserade ekonomier: Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA. Även Europeiska unionen är medlem i gruppen. Bild: Brendan Smialowski

G7-ledarna enas om reglering av AI

Under helgens toppmöte har G7-ledarna enats om att inrätta en "Hiroshima-process" för att reglera artificiell intelligens. Gruppen uttrycker i ett gemensamt uttalande sin oro över teknikens framsteg. Regeringarna har beslutat att hålla vidare diskussioner på hög nivå och planerar att presentera resultaten vid årets slut.

ANNONS
|

Oron ligger i att framstegen inom generativ AI kan användas för att sprida desinformation och skapa politisk instabilitet. Åsikterna om hur åtgärderna ska se ut skiljer åt bland länderna, rapporterar Reuters. Japan lutar åt att övervaka AI genom mjukare riktlinjer, medan EU förespråkar striktare lagar. I det gemensamma uttalandet betonades det att reglerna ska vara i linje med ländernas delade demokratiska värderingar.

Överenskommelse blev aktuell efter att EU, som är en av medlemmarna i G7, har börjat närma sig att anta lagstiftning för att reglera AI-teknologi. Det kan bli världens första omfattande AI-lagstiftning och kan fungera som en prejudikat för de andra länderna.

ANNONS

G7-ledarna enades också om att skapa ett forum i form av en ”Hiroshima-process” för att diskutera frågor kring AI, som upphovsrätt och desinformation, före slutet av året.

EU och USA kommer också mötas för samtal i handels- och teknikrådet som ska hållas i Luleå den 30–31 maj, som en del av Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd.

Chat GPT-chefen frågades ut

Efter att den populära AI-tjänsten Chat GPT:s genombrott har pressen ökat på världens regeringar att på något vis ge besked om hur tekniken ska kunna regleras. Tekniken har även skapat stor debatt kring alltifrån plagiering, skolfusk, upphovsrätt och huruvida AI kommer att ersätta människors jobb.

Tidigare i veckan frågades Sam Altman, vd för Open AI som står bakom Chat GPT, ut i USA:s kongress om de risker han ser med den produkt han varit med och skapat.

– Vi bedömer att myndighetsregleringar kommer att vara centrala för att minska riskerna med de allt kraftfullare modellerna, sa Sam Altman under utfrågningen.

LÄS MER:Radioprofilen dödförklarades av AI när han frågade om sig själv

LÄS MER:AI har gått från grovt till brutalt övertygande

LÄS MER:Lämna inte AI till ingenjörerna

ANNONS