Dianne Stewart, biträdande chef på Globala fonden.
Dianne Stewart, biträdande chef på Globala fonden. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Försvårat hälsoarbete i extremvädrets spår

Översvämningar, torka och hetta. Extremvädret sätter käppar i hjulet för försöken att bromsa malaria, tuberkulos och hiv/aids.
– Vi kan inte riktigt stoppa översvämningarna, säger Dianne Stewart, chef för givarrelationer på hjälporganisationen Globala fonden.

ANNONS
|

Monsunregnen var ovanligt intensiva och förde med sig jordskred och katastrofala översvämningar. På bara några veckor stod flera områden i Pakistan under vatten. Människor kämpade mot vattenmassorna – men malariamyggorna frodades i fukten.

Händelserna i Pakistan är ett av många exempel på hur klimatförändringarna försvårar folkhälsoinsatser i världen.

– De hade fler malariafall på tre månader än de hade haft under hela föregående år, konstaterar Dianne Stewart på hjälporganisationen Globala fonden.

– Det hände så väldigt snabbt och sjukvården kunde inte fungera på grund av de omfattande översvämningarna.

Medicin på höga hyllor

Globala fonden, som även arbetar mot hiv/aids och tuberkulos (tbc), rekommenderar nu länder att förvara viktiga läkemedel högt upp och att bygga lagerlokaler på hög mark för att skydda viktig utrustning mot framtida översvämningar.

ANNONS

Medicinskt materiel, sängnät som behandlats med insektsdödande medel och hela sjukhus förstördes i översvämningarna i Pakistan. Och andra sjukdomar, som kolera, började spridas vilket gjorde att barn med feber inte fick omedelbar malariabehandling, påpekar Stewart.

Mobila kliniker sattes in och nya sängnät skickades till de drabbade områdena.

Liknande scener utspelade sig i länder som Moçambique och Malawi efter orkanen Freddy i februari och mars i år. Områden som vanligtvis inte drabbas av sådana oväder var plötsligt täckta av vatten.

– Återigen var vi tvungna att göra en fullständig omfördelning av sängnät och förse dem med malariamediciner och liknande, säger Dianne Stewart.

– Det går väldigt snabbt. Även i länder där man byggt upp en viss resiliens mot malaria drar stormar och översvämningar in och ställer mycket på ända.

Testar drönare

I Asien har Globala fonden även börjat experimentera med drönare som ska upptäcka nya områden med stillastående vatten efter kraftiga skyfall. Där trivs myggor särskilt bra och där är risken för ett malariautbrott extra stort.

– Vi måste kunna fortsätta att investera i hälso- och sjukvårdssystemen för att säkerställa att de fattigaste människorna i världen får den hjälp de behöver, säger Dianne Stewart.

– Vi kan inte riktigt stoppa översvämningarna. Men vi kan anpassa oss och se till att det finns en resiliens, så att människor kan överleva.

ANNONS

Ytterligare en konsekvens av klimatförändringarna är att myggor som bär på malariaparasiten har börjat dyka upp på helt nya ställen, till exempel på delar av höglandsområdena i Rwanda och Burundi.

– Vissa länder har helt utrotat sjukdomen och i andra länder har malaria minskat. Men nu ser vi också motsatsen, där malarian faktiskt expanderar i vissa områden, bland annat på grund av de högre temperaturerna.

Svårt att ta medicin

Ökad läkemedelsresistens är också ett problem som delvis är en konsekvens av klimatförändringarna, framhåller Stewart. Vid avbrutna behandlingar anpassar sig bakterierna och då slutar läkemedlen att fungera. Medicinerna mot tbc och hiv/aids är dessutom väldigt starka och behöver tas i samband med en måltid.

– När man har en stor översvämning, som i Moçambique där åkermark utplånades eller tog skada, eller i Pakistan där stora delar stod under vatten, är livsmedelsförsörjningen mycket begränsad, påpekar hon.

– Och när människor är hungriga och oroar sig för vad de ska äta är de inte lika benägna att ta mediciner.

Lever längre

Skogsbränder, översvämningar och torka gör också att allt fler människor tvingas lämnas sina hem.

– Då lämnar de även sitt hälso- och sjukvårdssystem, sin lokala hälsovårdare och de människor som känner dem. Även det kan leda till avbrott i läkemedelsbehandlingen.

ANNONS

– Flyktingar riskerar också att hamna i utsatta situationer, där bland annat sexuellt våld kan förekomma. Detta kan bland annat öka risken för hiv-infektion.

Motgångarna till trots har Globala fonden sedan bildandet 2002 skördat framgångar när det gäller att minska antalet smittade och döda i de sjukdomar de arbetar med. Målet är att epidemierna ska vara utrotade inom ramarna för FN:s hållbara utvecklingsmål (Agenda 2030).

– Om man tittar på Malawi till exempel har den förväntade livslängden ökat från 46 till 66 år under de 20 år vi arbetat där. Forskningen visar att över två tredjedelar av ökningen kan tillskrivas minskningen av aids, tbc och malaria, säger Dianne Stewart.

De förödande översvämningarna som drabbade Pakistan förra året gjorde att sjukdomen malaria ökade avsevärt i landet.
De förödande översvämningarna som drabbade Pakistan förra året gjorde att sjukdomen malaria ökade avsevärt i landet. Bild: Zahid Hussain/AP/TT
Efter orkanen Freddy drabbades stora områden i Malawi och Moçambique av översvämningar. Fotot är taget i Phalombe, södra Malawi, i mars i år.
Efter orkanen Freddy drabbades stora områden i Malawi och Moçambique av översvämningar. Fotot är taget i Phalombe, södra Malawi, i mars i år. Bild: Thoko Chikondi/AP/TT
Globala fonden är en internationell organisation vars mål är att samla in och dela ut medel för att förebygga och behandla hiv/aids, tuberkulos och malaria.
Globala fonden är en internationell organisation vars mål är att samla in och dela ut medel för att förebygga och behandla hiv/aids, tuberkulos och malaria. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Fakta: Malaria, tuberkulos och hiv/aids

Malaria:

Malaria finns i många länder i Afrika, Sydamerika, Centralamerika och Asien.

Sjukdomen sprids av myggor vars bett för över parasiter till människan.

Symptomen är bland annat frossa, hög feber, muskel- och ledsmärta samt huvudvärk.

Malaria sprids inte mellan människor.

.

Tuberkulos:

Tuberkulos orsakas av en bakterie som sprids genom luften när en smittad person hostar, nyser eller spottar.

Barn kan lättare bli sjuka än vuxna om de smittas, men barn är nästan aldrig själva smittsamma.

Efter två veckors behandling mot tuberkulos i lungorna är smittsamheten ofta låg eller helt borta.

Bland personer med en kombination av hiv-infektion och vilande tuberkulos insjuknar betydligt fler i tuberkulos. Det beror på att hiv försämrar immunförsvaret.

.

Hiv/aids:

Hiv är ett virus som överförs genom blod, sperma, slidsekret och bröstmjölk.

Risken för att överföra viruset är störst i början av en hivinfektion, när personen inte har fått behandling ännu eller inte tar sina mediciner.

Vid en "välinställd" hiv-behandling minskar mängden hiv i kroppen till en så låg nivå att den inte går att mäta.

Mängden virus i kroppen ökar däremot igen om personen missar en medicindos eller avbryter behandlingen.

De sjukdomar man kan få när immunförsvaret försvagas av en hiv-inflektion kallas för aids.

Hiv-smittade som får behandling utvecklar aldrig aids.

Källa: Vårdguiden 1177

Fakta: Globala fonden

En internationell organisation som kämpar för att utrota sjukdomarna hiv/aids, tuberkulos och malaria.

Organisationen mobiliserar och investerar mer än 4 miljarder dollar per år för att stödja program som drivs av lokala experter i över 100 länder.

Regeringar, civilsamhället, tekniska instanser, näringsliv och drabbade får avgöra var och hur man bäst bekämpar sjukdomarna.

Källa: The Global Fund

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS