Experten om skolskjutningen i Finland: Barn skjuter barn

Finland är i chock efter den dödliga skjutningen på Viertola-skolan.
Det berättar Mirjam Kalland, professor och barnpsykoterapeut som utrett tidigare skolskjutningar i landet.
– Det är ett unikt fall, säger hon.