EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevicius och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) efter uppgörelsen om naturrestaurering.
EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevicius och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) efter uppgörelsen om naturrestaurering. Bild: Wiktor Nummelin/TT

EU-ja till omstridd naturrestaurering

Sverige säger nej, men klimat- och miljöministern gläds ändå.
Sverige som ordförandeland får med sig övriga EU-länder bakom kommissionens omtalade förslag för naturrestaurering.

ANNONS
|

Trots heta känslor, irritation och arga brev på förhand kunde EU-ländernas miljöministrar på tisdagen oväntat snabbt ställa sig bakom den kompromiss som det svenska ordförandeskapet i ministerrådet för fram kring naturrestaureringen.

– Det minsta man kan säga är att det en bra dag för naturen, säger mötesledaren, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) på en kort pressträff efteråt.

– Det här är extremt viktigt budskap till resten av världen att vi kan leverera på hemmaplan, säger EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevicius vid hennes sida.

Tackar Sverige

I klartext handlar förslaget bland annat om hur ängar och våtmarker kan återskapas, skogar blandas upp och grönområden byggas i städerna.

ANNONS

– Naturrestaureringen är den biologiska mångfaldens flaggskepp i vår gröna giv. Jag kan inte poängtera det här tillräckligt mycket: vi måste hjälpa naturen att återställa sig själv, manar EU-kommissionens högste klimatansvarige exekutive vice ordförande Frans Timmermans.

Debatten har dock gått het, sedan flera medlemsländer oroat sig över att tillräcklig hänsyn inte tagits till just deras särskilda förutsättningar. I slutändan får ändå Sveriges förhandlare stort beröm för det arbete som ligger bakom att en tillräcklig majoritet ändå kunde hittas. Bland annat utlovas nu utredningar av hur åtgärderna kan finansieras.

– Ni har gjort ett enormt arbete, säger exempelvis Danmarks miljöminister Magnus Heunicke.

"God unionssed"

Totalt gav 20 EU-länder tummen upp för förslaget, medan bland andra Polen, Finland, Nederländerna och Italien var emot.

Liksom även ordförandelandet Sverige.

– Svenska regeringen har ju sedan länge haft tydliga synpunkter om att det finns svårigheter med det här förslaget och hur det påverkar särskilt jordbrukets markanvändning och den svenska skogsförvaltningen. Så Sveriges ståndpunkt är ju att inte rösta igenom det här förslaget utan att rösta nej, förklarar Pourmokhtari.

I Sveriges roll som ordförandeland gäller det dock att kunna tänka bredare än bara på det egna.

– Jag tror det är viktigt att man visar på god unionssed och inte låter medlemsstatens egna åsikter påverka hur man arbetar utan att man för förslaget framåt som man ska som ordförande, säger ministern.

ANNONS

Oenigt i parlamentet

Förslaget går nu vidare till avslutande kompromissförhandlingar med EU-parlamentet under hösten. EU-parlamentet har dock ännu inte enat sig om sin linje i frågan och utkämpar för tillfället en infekterad strid, där högerpartierna helst vill stoppa hela förslaget.

Nytt försök görs i miljöutskottet nästa vecka. Efter tisdagens uppgörelse bland medlemsländerna räknar åtminstone Irlands miljöminister Eamon Ryan med att också parlamentet ska hitta en väg.

– Det här är ännu ett exempel på att Europa kan komma överens, att det politiska demokratiska systemet fungerar i Europa. Om man tittar på USA:s kongress så kan de inte ens enas om huruvida det är tisdag eller onsdag medan vi enas om väldigt avgörande lagstiftning för framtiden, stoltserar Ryan i Luxemburg.

Fakta: Naturrestaureringen i EU

EU-kommissionen lade i juni 2022 fram sitt förslag till naturrestaureringslag i syfte att ordna en "fortsatt och hållbar återställning av en motståndskraftig natur med biologiskt mångfald". Målet är åtgärder som totalt täcker minst 20 procent av EU:s land- och vattenyta år 2030 och samtliga ekosystem som behöver återställas till år 2050.

Bland annat föreslogs att andelen grönytor i städer ska ökas med minst tre procent till 2040 och fem procent till 2050. Varje medlemsland ska uppnå en rad förbättringar när det gäller allt från mängden fjärilar och fåglar till andelen skogar med träd i olika åldrar.

"När vi återställer naturen tillåter vi den att förse oss med ren luft, rent vatten och rent mat och vi gör det möjligt för den att skydda oss från det värsta i klimatkrisen", sade klimatansvarige exekutive vice kommissionsordföranden Frans Timmermans i ett pressmeddelande om lagen.

ANNONS