Operahuset på Skanderbeg-torget i centrala Tirana är en av många monumentalbyggnader från kommunisttiden. Arkivbild.
Operahuset på Skanderbeg-torget i centrala Tirana är en av många monumentalbyggnader från kommunisttiden. Arkivbild.

EU-ja till nya medlemssamtal – nästa år

ANNONS
|

EU:s medlemsländer ger tummen upp för att inleda formella medlemskapsförhandlingar med Albanien och Makedonien – men först nästa år.

"Ministerrådet är överens om att svara positivt på de framsteg som gjorts av Albanien och lägger ut vägen för att inleda inträdesförhandlingar i juni 2019" heter det i slutsatser från tisdagens EU-ministermöte i Luxemburg. Exakt samma ordalydelse finns sedan även i punkten om Makedonien.

EU-kommissionen föreslog tidigare i år att förhandlingarna nu ska inledas, sedan båda länderna i flera år hoppats få igång samtal.

Att förhandlingar inleds innebär samtidigt inga garantier om framtida medlemskap. Dessutom väntas förhandlingarna ta lång tid. Exempelvis beräknas varken Montenegro eller Serbien, som förhandlat formellt sedan 2012 respektive 2014, tidigast kunna bli medlemmar år 2025.

ANNONS

Moskva, TT:s korrespondent

ANNONS