Britt-Marie Mattsson: En ny bild av Biden är nödvändig

Han snubblar, ramlar, fumlar och sluddrar. Joe Bidens framtoning står i vägen för hans gärning och politiska budskap. Men Vita husets strateger har insett problemet – en ny bild av Biden är nödvändig.