Den känsliga frågan som delar Australien

Lördagen 14 oktober hölls en folkomröstning i Australien. Det gällde Voice to Parliament, en fråga som delade australiensarna. Skulle ursprungsbefolkningen få en “egen röst” i parlamentet genom att ändra grundlagen eller inte? Svaret blev nej.