Därför gömmer sig katter i lådor

ANNONS
|

Bilder eller filmer på katter som ser ut att leka eller gömma sig i papplådor nästan svämmar över i olika sammanhang. Lådorna kan vara smala, runda eller ha andra märkliga former. Det hindrar inte katter att tränga sig in och gömma sig i dem.

Enligt magasinet Wired har en forskargrupp i vid universitet i Utrecht forskat om kattens förhållande till papplådor och säger sig nu ha svaret.

Konflikträdsla ...

Forskarna konstaterar att det bland annat handlar om kattens uråldriga konflikträdsla i relationer med andra jordvarelser. En katt springer gärna från sina problem hellre än att konfrontera dem.

Oförmågan att hitta strategier för lösa konflikter anses vara en orsak till att de tar varje chans att dra sig undan när det finns en papplåda i närheten.

ANNONS

... eller tvärtom

Men det är inte enda orsaken. Det kan också vara raka motsatsen. Katter gör ofta överraskande attacker mot ett byte. Därför kan det vara bra att ha ett gömställe före överfallet.

Forskarnas slutsatser baseras på en studie på 19 katter som placerades i en ny miljö. Hälften av dem fick tillgång till mindre trånga lådor. Mätutrustningar visade att stressnivåerna sjönk avsevärt bland dessa jämfört med katterna som inte hade denna möjlighet.

Lugnare katter

Dessutom visade det sig att katter som fick vara bland lådorna anpassade sig snabbare till den nya miljön och var även lugnare och mer intresserade i umgänget med människor, skriver Wired.

En studie av det amerikanska vetenskapsrådet som gjordes 2006 har en annan förklaring till kattens förkärlek till trånga utrymmen.

Den visade att människor trivs bäst vid temperaturer runt 20 grader och att huskatter har en så kallad "termoneutral zon" på 30 till 36 grader. Därför använder katter små och trånga lådor för att hålla sig varma när människornas inomhustemperatur är lägre.

ANNONS