Danmarks parallellsamhällen har blivit fler

Danmark har publicerat en ny lista över parallellsamhällen – områden med hög kriminalitet, hög arbetslöshet och där en stor andel ”icke-västliga” människor bor. För att bekämpa segregationen omvandlar man nu bostäderna, vilket innebär att hyreskontrakt sagts upp.
79-åriga Hanne Lange hade allt hon behövde i sitt seniorkollektiv i Mjölnerparken. Men när deras kontrakt sades upp blev hon tvungen att lämna området hon ville spendera resten av sitt liv i. Nu bor hon i sina barns källare.