Bornholmsborna om oron efter misstänkta sabotaget

Världens blickar riktas just nu mot Bornholm efter det misstänkta sabotaget mot Nord Stream 1 och 2. Havet som sjuder av gasbubblor väcker viss oro hos öborna, samtidigt som de manar varandra till lugn.
– Det kommer lite nära nu, säger Dennis Poulsen.