Bönderna som vägrar gå med på regeringens krav

I Nederländerna protesterar bönderna mot regeringens krav på minskade kväveutsläpp inom jordbruket. De känner sig orättvist behandlade och vägrar vika sig för makten.
– Regeringen pressar oss för hårt, säger jordbrukaren Erwin Boezerooy.