Arbetade på börshusets tak när elden bröt ut

På tisdagen fattade börshuset i Köpenhamn eld. Vid tiden för utbrottet befann sig Kenneth Dühring på byggnadens tak. För DR berättar kopparsmedslärlingen om den dramatiska upplevelsen.
– Det var många timmars arbete som förstördes där, säger han.