Amerikanska Patriot stärker luftförsvaret i ökat samarbete

Det amerikanska luftförsvarssystemet Patriot överlämnades på torsdagen. Vid ceremonin var Sveriges och USA:s flaggor hissade som ett tecken på ett allt djupare militärt samarbete mellan länderna.