Vattenreservoaren Puzhal i utkanten av Chennai (Madras) i sydöstra Indien har minskat drastiskt i volym.
Vattenreservoaren Puzhal i utkanten av Chennai (Madras) i sydöstra Indien har minskat drastiskt i volym.

Alarmerande vattenbrist i Indien

Invånare som slåss i köer till kranarna, vattenreservoarer som förvandlas till torra månlandskap. Vattenbristen i Indien är svår, och nästa år kan grundvattnet i landets sjätte största stad sina helt.

ANNONS
|

Uteblivna regn och dålig samhällsplanering har skapat stor brist på vatten i flera delar av jättelandet Indien, med sina 1,3 miljarder invånare. Situationen är kanske mest dramatisk i Chennai (tidigare Madras) i sydöstra Indien.

Fyra år av alldeles för liten nederbörd har skapat den akuta kris som gör att de flesta av de cirka fem miljoner invånarna i Indiens sjätte största stad – och nio miljoner med omnejd – nu är beroende av vattentransporter med tankbilar. Skolor, hotell och företag kämpar för att få vad de behöver och betalar dyrt för det.

ANNONS

Både grund- och ytvattnet sinar. Satellitbilder visar hur fyra av stadens viktigaste vattentäkter i princip har torkat ut i den 40-gradiga hettan.

Chennai, som är huvudstad i delstaten Tamil Nadu, får vanligen 825 miljoner liter kranvatten per dag, men myndigheterna har på sistone bara lyckats leverera 60 procent av den volymen, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Största vattenkrisen

Elektrikern VSrinavasan köar i fem timmar varje dag till tankbilen och betalar motsvarande 270 kronor i månaden för buteljerat eller utkört vatten, en ansenlig del av hans lön på 2000 kronor.

- Jag har lån, bland annat på huset, jag kan inte betala av dem nu, säger han till AFP.

Kampen om vatten rapporteras ofta bli vild, med slagsmål vid kranarna och i något fall även dödligt våld.

Indien står inför sin största långsiktiga vattenkris i historien, varnade i fjol Niti Aayog , en tankesmedja knuten till centralregeringen. När efterfrågan överstiger utbudet hotas miljontals människors liv och levebröd. I många större städer används betydligt mer grundvatten än vad som fylls på.

Mer än 60 procent av de 17000 grundvattentäkter som myndigheterna övervakar runtom i landet har sjunkit de senaste tio åren.

ANNONS

Korruption bidrar

Det är inte bara naturens mönster som har orsakat problemen, påpekar bedömare. Bland andra den sydindiska nyhetstjänsten The Lede rapporterar om hur vattenförsörjningsfrågor har fått stå tillbaka när Chennai vuxit kraftigt de senaste årtiondena.

Korruption och bristande framsynthet har gjort att byggherrar fått härja fritt utan hänsyn till gällande regelverk. När husen byggs för tätt och marken emellan är täckt med betong skapas inte tillräckligt med naturliga fickor där nederbörden kan sippra ner i grundvattnet.

Flera väderexperter påpekar att området får omkring 1300 millimeter regn varje år i genomsnitt. Det kan jämföras med drygt 700 millimeter i Göteborg eller 500 i Stockholm. Med andra ord finns mycket regnvatten som både skulle kunna sippra ner eller samlas upp, om sådana satsningar görs.

Mest i världen

- Bristen vi ser i dag är människans verk. Flera dammar och sjöar är fulla med skräp. Sjöar och vattentäkter har inte rensats från slam på åratal. Vatten prioriteras inte, säger fysikern och vattenexperten Sekhar Raghavan till BBC.

Indien använder mer grundvatten än något annat land – cirka 250 kubikkilometer varje år, lika mycket som Vänern, Vättern och Mälaren tillsammans. Det är en fjärdedel av allt grundvatten som pumpas upp i hela världen enligt Världsbanken.

ANNONS

Flera regeringar efter varandra har misslyckats med att göra något åt grundvattenberoendet, säger aktivisten Himanshu Takkar.

- Vi använder mer grundvatten är Kina och USA. Länder som USA tar fasta på de områden där grundvatten fylls på och skyddar dem. Vad har vi gjort? säger han till AFP.

Rättad: En tidigare version av denna text innehöll en felaktig uppgift om vattenförsörjningen till städerna.

TT

Fakta: Indiens vatten

Indien är jämförelsevis mycket beroende av grundvatten.

Landet pumpar årligen upp cirka 250 kubikkilometer grundvatten – en volym som motsvarar Vänern, Vättern och Mälaren tillsammans.

Inget land använder lika mycket grundvatten. Volymen utgör cirka en fjärdedel av allt grundvatten som pumpas upp globalt.

Mer än 60 procent av bevattningen till jordbruket och 85 procent av dricksvattnet kommer från grundvatten i Indien.

Omkring 600 miljoner människor hotas av akut vattenbrist.

Källor: Världsbanken, Reuters, Niti Aayog, länsstyrelsen i Västra Götaland.

ANNONS