Alabamas Högsta domstol har beslutat att frusna embryon är att betrakta som barn.
Alabamas Högsta domstol har beslutat att frusna embryon är att betrakta som barn. Bild: Kim Chandler

Alabamas HD: Frusna embryon för IVF kan räknas som ”barn”

Ett rättsfall om vållande till annans död tillåts nu fortsätta i Alabama, USA, sedan delstatens högsta domstol beslutat att embryon – även om de är frusna och utanför livmodern – är att betrakta som barn.
Beslutet har väckt starka reaktioner både i USA och över världen, inte minst eftersom en stor del av domarnas argument bygger på bibliska tolkningar.

ANNONS
|

Historien fick sin början 2020 i en liten mobil klinik som tillhandahöll IVF-behandling, annars känt som provrörsbefruktning. En nyfiken patient gick då in i frysutrymmet där embryon förvarades, och valde därefter av någon anledning att plocka upp ett antal embryon från en behållare.

Utrustningen var dock så kall att patienten fick köldskador på händerna, varpå hen tappade embryona till marken och orsakade dess förstörelse.

I två separata stämningar ville tre föräldrapar pröva frågan om vad som skett skulle kunna räknas som vållande till annans död, men en lägre domstol i delstaten ogillade åtalet med motiveringen att de ”kryopreserverade, in vitro-embryon inblandade i detta fall inte passar in i definitionen av en ’person’ eller ’barn’”, enligt CNN.

ANNONS

Använde sig av 1200-tals teologer

Och det är just det beslutet som Alabamas Högsta domstol nu valt att riva upp.

I sitt utlåtande slår man fast att även ofödda barn ”lokaliserade utanför en biologisk livmoder vid tiden för dödandet” – är att räkna som vilket barn som helst, och är således också inkluderade i delstatens lagar om vållande till minderårigs död. Domstolen anser med andra ord att det frusna embryot i behållaren på kliniken har samma juridiska status som foster eller födda barn, vilket öppnar för att föräldraparens stämningar kan prövas i rätten.

"Alabamas invånare har förklarat att den allmänna policy i denna delstat är att ofött mänskligt liv är heligt”, skriver HD-chefsdomaren Tom Parker bland annat i sitt utlåtande.

Arkivbild på Tom Parker, chefsdomare vid Alabamas Högsta domstol.
Arkivbild på Tom Parker, chefsdomare vid Alabamas Högsta domstol. Bild: Tina Magnergård Bjers/TT

Att beslutet, och i förlängningen definitionen av när ett liv börjar, motiverats med religiösa snarare än vetenskapliga argument anses som särskilt anmärkningsvärt, enligt medier i USA.

I beslutet åberopar domarna bland annat Bibeln och tolkningar av kända historiska teologer, som 1600-talets Petrus Van Mastricht och 1200-talets Thomas av Aquino, för att underbygga sina argument.

Bland annat skriver domstolen i utlåtandet att ”mänskligt liv inte kan förstöras utan att väcka vreden hos en helig Gud, som ser förstörelsen av Hans avbild som en förolämpning mot Honom” samt att ”detta är lika sant om ofött mänskligt liv som allt annat mänskligt liv – att även innan födseln, bär alla människor Guds avbild, och deras liv kan inte förstöras utan att sudda ut hans härlighet”.

ANNONS

Kan ha långtgående konsekvenser

Alabama är en av 21 delstater i USA som förbjudit eller kraftigt begränsat rätten till abort, efter att USA:s Högsta domstol 2022 rivit upp domslutet Roe mot Wade. Sedan 1973 hade det garanterat aborträtten på federal nivå, som en konstitutionellt skyddad del av rätten till privatliv.

Till CNN säger ett av föräldraparens advokat att stämningen endast rör deras specifika fall, men experter i USA befarar att domslutet kan öppna upp för vidare inskränkningar av reproduktiva rättigheter över hela landet, om andra delstater motiveras att pröva samma sak.

– Det här är en del av en lång och strategisk marsch mot att befästa idén om personstatus för foster, som är själva kärnan i att kontrollera gravida personer, deras beslut och deras födslar, säger Dana Sussman, vice vd vid organisationen Pregnancy Justice till CNN.

Utöver det frågar sig kritiker hur provrörsbefruktning som metod ens skulle kunna överleva i Alabama. Måste ägarna till ett embryo hålla det nedfruset och ”vid liv” för all framtid, om de bestämmer sig för att de inte vill ha fler barn? Kan kliniker dömas om provrörsbefruktningen misslyckas och inte resulterar i en graviditet?

Samma tankegångar och frågor uttryckes även av Greg Cooks, den enda av Högsta domstolens domare som helt motsatte sig beslutet.

ANNONS

”Ingen rationell medicinsk leverantör skulle fortsätta att tillhandahålla tjänster för framtagning och underhåll av frysta embryon, med vetskap om att de måste fortsätta att underhålla sådana frysta embryon för evigt eller riskera bestraffningen av ett skadeståndsanspråk enligt lagen om vållande till annans död”, skrev Cook.

Vad konsekvenserna av domstolens beslut faktiskt blir återstår att se.

LÄS MER:Fånge avrättad med kvävgas i USA

LÄS MER:Trump jämför sig med Navalnyj

LÄS MER:Nato: Detta händer nu

ANNONS