Al Gore anklagas för att ljuga

ANNONS
|

Den förre vicepresidentens Oscarsbelönade dokumentärfilm om klimatförändringen håller på att distribueras till tusentals högstadieskolor i England, Skottland och Wales på regeringens bekostnad. Det fick en pappa, som också är lokal skolpolitiker, att protestera. Han ansåg att filmen är tendensiös och att de brittiska skolbarnen riskerade att bli hjärntvättade.

Frågan hamnade i domstol som en tvist mellan pappan och utbildningsdepartementet. I onsdags kom utslaget från High Court, en domstol på hög nivå i det komplicerade brittiska rättsväsendet.

Domaren Michael Burton anser att filmen kan visas i skolorna. Men i samband med visningen måste lärarna se till att eleverna får information som motsäger filmens "ensidiga budskap".

ANNONS

Anledningen, skriver Burton, är att filmen är tendensiös och alarmistisk. Den är snarare en politisk partsinlaga än en opartisk vetenskaplig analys.

Fel på nio punkter

Domstolen säger att filmen är korrekt i stora drag när den presenterar orsaker och troliga effekter av klimatförändringen. Domstolen håller med Al Gore om att klimatförändringen till största delen beror på mänsklighetens utsläpp av koldioxid, metan och kväveoxider.

Men på nio punkter är filmens påståenden felaktiga, överdrivna eller omöjliga att belägga enligt domare Burtons utslag:

Påstående 1. Havsnivån kommer att höjas sju meter när Sydpolens och Grönlands isar smälter i en nära framtid.

Domaren: Alarmism! Det finns inga vetenskapliga belägg för att detta kan ske snart, snarare inom loppet av årtusenden.

Påstående 2. Låga atoller i Stilla havet har redan övergivits av invånarna på grund av att havet stiger.

Domaren: Det finns inga belägg för att det har skett.

Påstående 3. Den globala uppvärmningen kan stoppa den process som gör att Golfströmmen för varmt havsvatten till Västeuropa.

Domaren: Forskningen visar att processen kan bromsas men att det är högst osannolikt att den avbryts.

Påstående 4. Två diagram som visar utsläpp av koldioxid samt temperaturer de senaste 650 000 åren stämmer exakt överens med varandra.

ANNONS

Domaren: De flesta vetenskapsmän håller med om att det finns ett samband, men diagrammen visar inte vad Gore påstår.

Påstående 5. Snösmältningen på Mount Kilimanjaro i Kenya beror på den globala uppvärmningen.

Domaren: Den allmänna uppfattningen bland forskare är att sambandet inte kan slås fast.

Påstående 6. Att Tchadsjön i Nordafrika har minskat är ett tydligt exempel på uppvärmningens katastrofala följder.

Domaren: Bevisen är otillräckliga. Troligare orsaker är ökad befolkning, större boskapshjordar och regionala temperaturförändringar.

Påstående 7. Orkanen Katrina och förödelsen i New Orleans berodde på uppvärmningen.

Domaren: Det finns inte tillräckligt med bevis för att slå fast detta.

Påstående 8. Ny forskning visar att isbjörnar har drunknat när de tvingats simma upp till 100 kilometer för att finna is.

Domaren: De enda belägg som lagts fram för mig visade att fyra isbjörnar drunknat på grund av en storm.

Påstående 9. Korallrev världen över bleknar som en följd av uppvärmningen och andra faktorer.

Domaren: Forskning visar att det kan ske om temperaturen höjs 1-3 grader. Men det går inte att skilja det från andra faktorer som rovfiske och ökade föroreningar i haven.

Gore: Inte alla nyanser

Al Gore försvarade sig i våras i ett e-brev till New York Times mot liknande kritik.

ANNONS

Han skrev då att filmen tog upp de viktigaste och mest iögonenfallande följderna av klimatförändringen - men kanske inte "alla de nyanser och distinktioner" som vetenskapsmän önskar.

"Jag har försökt att förmedla grunddragen på ett lekmannaspråk som jag själv förstår", skrev Al Gore som var Bill Clintons vicepresident 1993-2001.

ANNONS