28 europeiska röster om EU-valet

I dag går en majoritet av länderna i Europa till valurnorna. När vallokalerna stänger på söndagskvällen har drygt 427 miljoner röstberättigade, i 28 medlemsländer, haft möjlighet att rösta fram sina representanter till Europaparlamentet. GP har talat med en valdeltagare i varje land för att se hur deras tankar kring valet går.

ANNONS
|

1. Vad är den viktigaste frågan i EU-valet för dig?

2. Vad är det mest positiva med EU?

3. Vad är det mest negativa med EU?

4. Kommer du själv att rösta i EU-valet?

Belgien

Jelle Veldeman, 39, säljare, Mechelen

grade crossed

1. Det främsta problemet som EU måste ta itu med är klimatförändringarna. Det är något vi alla borde fokusera på, inte bara i EU utan i hela världen.

 2. För mig är det mycket enkelt att svara på: euron. Det för oss närmare varandra och det gör EU starkare i världen.

 3. Jag tror att jag talar för många européer när jag säger att det som händer med hela brexit-sagan borde vara ett stort NEJ. Storbritannien borde faktiskt inte tillåtas lämna EU, särskilt inte med tanke på vad som pågår nu.

 4. Självklart kommer jag att rösta. Det är obligatoriskt i Belgien och jag ser inte det som ett straff utan som en gåva. Min framtid, EU:s framtid och till och med världens framtid står på spel.

 

Bulgarien

Lilia Gavlashka, 32, journalist, Sofia

grade crossed


1. En mycket stor fråga är migration och invandring. Det är en EU-fråga som det rapporterats mycket om här i Bulgarien nu. 

2. Hur sammanflätade alla kan vara. Speciellt för Bulgarien är skillnaden stor. Förut var det svårt att resa i Europa. EU har skapat många möjligheter för vårt land och dess utveckling. 

3. Ingenting blir någonsin perfekt, det finns alltid utrymme för förändring och förbättring. 

4. Jag ska rösta.


Cypern

Leonidas Charalambous, 42 år, egen företagare, Limassol

grade crossed

1. Vad är visionen för EU, som idag är så splittrat med stora olikheter mellan medlemsländerna. Den stora frågan är vad politikerna vill att unionen ska utvecklas till.2. Det mest positiva med EU är den fria rörligheten för varor och tjänster, möjligheterna att röra sig fritt.3. Att EU förstör för länder med svår ekonomisk situation snarare än hjälper dem.4. Ja, det är väldigt viktigt. Jag hoppas verkligen att EU kan bidra till att lösa de stora problem mitt land har med sådant som korruption och stora orättvisor.

Danmark

Line Hvid,27, projektledare, Köpenhamn

grade crossed

1. Det viktigaste för mig är själva samarbetet mellan de europeiska länderna. Jag tycker EU är viktigt som institution och vill ha ett EU som är så starkt som möjligt. 

2. Vi europeiska länder är så små som enskilda enheter att vi inte själva kan arbeta effektivt i frågor som till exempel klimat, skatteflykt eller social dumpning. Det är stora frågor som vi måste ha ett samarbete för att lösa. 

3. Bristen på information om EU:s arbete. Det skapar missförstånd och misstro mellan medborgarna. Varje land har ser till sitt eget bästa och det gör det svårt att finna kompromisser. 

4. Ja!

Estland

Marian Männi, 33, Journalist, Estland

grade crossed
1. Medan skepticismen växer över hela Europa, även i Estland, tror jag på det här demokrati- och människorättsprojekt vi kallar för EU ännu mer. Jag tycker att fokusen i årets val borde ligga på mer sammanhängande och effektiva skatteriktlinjer eftersom jag tror att det är det är där de bästa åtgärderna för klimatet kan uppnås.
2. EU för mig handlar om att lära sig att samexistera och tolerera varandra. Ibland är det svårt, men så är det i alla relationer.
 3. Avståndet mellan beslutsfattare och vanliga människor samt verkligheten de flesta lever i. Jag tror att det är väldigt lätt att förlora inblicken i vad som händer, vad folk tänker på och kämpar med, när man är isolerad i sitt Brysselkontor.
 4. Ja, eftersom jag vill visa mitt stöd för EU som idé.
Finland

Riina Lahtinen-Vuorenniemi, 49, Handarbetsledare, Finland

grade crossed
1. Svårt att säga. Demokratin, yttrandefriheten och de mänskliga rättigheterna är viktiga.
2. Jag hoppas givetvis att gemensamma EU-lagar har en positiv påverkan på varje EU-lands egna politik och utveckling.
3. EU kan ge möjligheter men kan även begränsa. En del av de finska jordbrukarna har lagt ner sitt jordbruk på grund av all påfrestning med EU-lagar och formulär.
4. Nej.
Frankrike

Quentin Fruchet, 20, universitetsstudent (statsvetenskap och ekonomi), Rennes

grade crossed

1. Jag tycker inte att nyheterna här i Frankrike rapporterar om valet på ett tillräckligt bra sätt. För mig är det viktigt att Europaparlamentet ger svar på hur man ska hantera utmaningar som globaliseringen för med sig, som migration, social harmonisering och gemensamma skatteregler mellan länder. 2. EU för mig symboliserar frånvaro av krig, kulturell mångfald och en gemensam marknad.

 3. Frånvaron av gemensamma regler för skatter, löner och miljö leder till orättvis konkurrens inom unionen. Det gör till exempel att länder som Irland och Luxemburg med låga skatter lockar till sig ett stort antal företag.

 4. Jag kommer att rösta och det blir första gången jag röstar i EU-valet. Valet är viktigt för det som beslutas i EU-parlamentet sätter ramarna för den nationella politiken, som penningpolitiken som påverkar arbetslöshetsnivåer, skattesatser och så vidare.

Grekland

Maria Founta, 48, butiksägare, Tilos

grade crossed

1. Att vi försöker göra något bra för ungdomar som behöver jobb, och att vi hittar lösningar för flyktingarna. 

2. Att länderna tillsammans får möjlighet att fatta bra beslut, problemen är ju desamma i många länder. 

3. Jag kan inte komma på något negativt, samarbete är alltid bäst. 

4. Ja självklart, det är viktigt att rösta.

Irland

Sally-Ann Flanagan, 35, Försäkringshandläggare, Galway

grade crossed

1. De viktigaste frågorna för mig är Brexit och klimatförändringarna. Brexit kommer att få följder för Irland och gränsen till Nordirland när det gäller export- och importhandeln.


 

2. Det bästa är friheten att resa och de förmåner som EU för med sig. Rätten till vård inom hela EU är mycket viktig. Jag tror också att det är bra för länder att de hålls ansvariga för deras ekonomi och utgifter. Olyckligtvis så tog inte Irland till sig av råden från EU vilket ledde till en ekonomisk kris som krävde ett räddningspaket för Irland. 

3. Bristen på kommunikation och återkoppling. Det borde finnas mer utbildning i skolorna om EU:s arbete. 

4. Ja, helt klart. Jag använder alltid min röst.

Italien

Caterina Meniconi, 34, hotellreceptionist, Rom

grade crossed
1. För mig är det jobben och framtiden. Här i Italien finns det ingen framtidstro. Jag har två utbildningar från universitetet och tjänar 1 000 euro i månaden. 650 går till hyra i utkanten av Rom och sedan ska även el, vatten och elektricitet betalas. Hur ska man då kunna skaffa en familj eller framtid?


 

2. Jag vet inte riktigt, för Italiens del är det svårt att komma på något. 

3. Samma som i Italien, jag har svårt att se hur vi ska få en framtid. 

4. Ja, kanske. Men det är speciellt i Italien. Vi litar inte på valen. Det känns som varje gång man röstar på en person dyker det upp någon annan istället och tar makten.

Kroatien

Tomislav Bisic-Pauletic, 44 år, lärare, Rovinj

grade crossed
 


1. Att EU överlever som en sammanhållen gemenskap och att unionen förmår att trycka tillbaka högerextremism och se till att alla medlemsstater upprätthåller de mänskliga rättigheterna.

 2. Det mest positiva med EU är att unionen driver på demokratiutvecklingen i alla medlemsländer.

 3. Att små länder som Kroatien inte har samma rättigheter som de länder som grundade unionen.

 4. Ja, jag ska rösta.

 

Lettland

 Aleksandrs Arsenjevs, 31, chef, Riga, Lettland

grade crossed
 


1. Jag följer vare sig lokal eller europeisk politik så jag är inte medveten om vad som händer i EU-parlamentet eller vilka Lettlands kandidater är. 

2. Jag tycker att det är bra att EU har gjort att du kan arbeta, studera och resa i alla unionsländer utan gränser och onödig byråkrati. 

3. Jag tror att EU kan få en starkare inverkan på vissa länder när det gäller medborgerliga rättigheter och lokala lagar. 

4. Jag röstar inte i vare sig lokala- eller europeiska val. Kalla det en livsfilosofi.

Litauen

Jurate Grigoraite, 33, IT Project Manager, Vilnius

grade crossed

1. Litauens bönder får en väldigt liten del av EU:s jordbruksstöd. Det skulle jag gärna se en ändring på. 

2. Det är bara att titta på hur Litauen utvecklats de senaste 15 åren. Det är ofattbart. Nu är det progressivt, modernt och tekniskt väl framme. Den snabba utvecklingen har bara kunna ske tack vare inspiration och hjälp från EU. 

3. I vissa frågor är det svårt att hitta en lösning som passar för både stora och små länder. 

4. Ja, självklart.

Luxemburg

Boris Fuge, 48 år, kommunikationsansvarig på ett museum, Luxemburg

grade crossed

1. Att det inte kommer in så många högerextrema populister i parlamentet att de får tillräckligt med makt för att blockera frågor och politik. Det skulle vara väldigt negativt. 

2. Freden i Europa naturligtvis men i dag är det nästan så man tar den för given. Även friheten att röra sig, resa och jobba inom unionen är mycket viktig. 

3. Kanske att många länder säger sig vara för det europeiska projektet men sedan inte vågar stå upp för Europa på hemmaplan eftersom de är rädda att bli straffade av väljarna. Det gör det svårt för unionen att kommunicera med ländernas medborgare och bidrar till den negativa image som EU delvis har. 

4. Ja, vi har ju valplikt men jag hade röstat i alla fall.

Malta

Marko Bezzina, 36, chef för en dykskola, Mellieha

grade crossed

1. Maltesisk politik präglas av två stora partier och det viktigaste för mig är att bryta med det. Jag stödjer en tredje kandidat, som har en ärlig och bra inställning till miljö och klimat. Inget av de etablerade partierna driver den frågan. Maltas ekonomi går som tåget och det finns mycket jobb och pengar i omlopp. Men det är ett kortsiktigt synsätt att bara fokusera på det. 

2. För mig är det att vi har fått friheten att röra oss. Det, tillsammans med den gemensamma valutan, är viktigt för att ett litet land ska kunna bli en del i en större helhet. 

3. Malta har förändrats sedan vi gick med i EU. Det brukade vara ett autentiskt land med charm och karaktär. Nu känns det som om visionen mer är att försöka ta efter och komma ikapp andra städer och länder inom EU. 

4. Ja.

Nederländerna

Sophie Berens, 24, student, Amersfoort

grade crossed

1. Med tanke på de aktuella opinionsundersökningarna, hur kommer kompromisserna att se ut mellan de olika parterna.

 2. Att Europeiska unionen strävar efter att förbättra samarbetet och främja delning av viktig information mellan olika myndigheter i olika länder. Detta är mycket värdefullt tycker jag, särskilt när det gäller att bekämpa brottslighet och terrorism.

 3. Jag anser att Europeiska unionen borde stå fast vid det transatlantiska handels- och investeringspartnerskapet. USA har generellt sett lägre standarder för djurskydd och livsmedelssäkerhet. Jag tycker att det skulle vara fel att göra denna affär på bekostnad av vår hälsa och demokrati.

 4. Absolut!

Polen

Lena Kielakowska, 64 år, designer, Warszawa

grade crossed

1. Den viktigaste frågan för mig är handlar om hur vi kan hindra att fler länder vill lämna EU.

 

2. Det mest positiva med EU är att vi alla är samlade i en gemenskap, utan gränser, att vi alla är europeer.

 

3. Det mest negativa med EU är Brexit och att flyktingfrågan inte är löst.

 

4. Ja, det är vår skyldighet. Varje röst är viktig.

Portugal

David Bombaça, 31, it-utvecklare/programmerare

grade crossed

1. Vad kommer Europaparlamentet att göra för att ta itu med EU:s pågående sönderdelning på grund av växande nationalistiska rörelser och därmed en proportionell tillväxt av euroskeptiker och anti-EU-parlamentariker som representeras i EPP? 2. Fri rörlighet för människor och varor och förmågan att driva på lagar och utveckling av sina länder i linje med en vision och europeiska värderingar som strävar efter en bättre värld.

 3. Brist på mer direkt representation (till exempel att inte kunna rösta fram den Europeiska kommissionens ordförande), som faller på sin egen byråkrati, för långsam för att fatta beslut. Övergripande icke transparent beslutsfattande.

 4. Ja, jag kommer att rösta. Det här valet känns det viktigaste som någonsin skett under de senaste 30 åren.

 

Rumänien

Alma Cazacu, 34, Frilansande designer, Bukarest

grade crossed
 


1. Det viktigaste problemet för mig är korruption. Mitt land förstörs dag för dag på grund av korruption på alla nivåer. Det måste stoppas.

 

2. Min första glädje i samband med EU var friheten att resa utan visum. Nu, efter att Rumänien har varit medlem i EU i mer än 10 år, kan jag säga att den ekonomiska tillväxten och kulturutbytet är de bästa sakerna. 

3. Jag ogillar ojämlikheterna i ekonomi och politisk makt mellan medlemsländerna, och det inkluderar bristen på en gemensam valuta. 

4. Ja, jag att rösta för att jag måste välja vem som tar hand om min och mitt barns framtid.

Slovakien

Jana Kockášová, 41 år, chef på resebyrå, Bratislava

grade crossed
 


1. För mig har det främsta temat varit ökad brottslighet, det saknas känsla av trygghet. Detta bör förändras. 

2. Möjlighet av fri rörlighet över EU-länder, möjligheten att studera, men också att arbeta utomlands, och tack vare detta möjligheten att skaffa oss kunskap om människor, deras åsikter och kunskap om traditioner.

 

3. Tyvärr för oss i de post-socialistiska länderna, är det stor skillnad mellan "klasserna", som man brukar säga. Vi följer efter andra väst-EU-länder (enligt de godkända europeiska lagarna och standarder), men man glömmer hur lång tid det tog för dessa västländer att nå sin nuvarande mognad.

 

4. Ja, absolut.

Slovenien

Alenka Klun, 38, Journalist, Ljubljana

grade crossed
1. Det viktigaste för mig är att vi väljer företrädare som har ambitionen att få slut på den politik av hat som tar över Europa just nu.


 

2. Jag skulle säga de öppna gränserna inom unionen och att det finns en gemensam känsla av solidaritet inom EU. 

3. Förhållandet mellan de höga kostnaderna att leva och de låga lönerna. 

4. Ja!

Spanien

Ferran Climent Saurí, 37, HR-koordinator, Valencia

grade crossed
 


1. Jag väljer alltid den (fråga) som jag tror kommer hjälpa att få ett mer rättvist samhälle och som hjälper de mest utsatta. 

2. Att det fortfarande är världens bästa plats/ställe att bo på och där de mänskliga rättigheterna respekteras mer än andra ställen. Där dessutom jämlikhet, frihet och demokrati finns i fler olika nivåer än i övriga världen. 

3. På sistone har EUs förfall varit att alla de olika nivåerna av välstånd och de positiva sakerna håller på att försvinna till fördel för de få rika. 

4. Ja, jag ska rösta. Röstar alltid!

Storbritannien

Laura Seddon, 31, lärare, Manchester

grade crossed

1. För min del är det att fundera över hur det blir med England efter ett potentiellt utträde ur unionen. Men även de globala utmaningar som finns. 

2. Jag gillar handel, fri rörlighet ooch känslan att tillhöra en större enhet. 

3. Vet inte, jag gillar EU! 

4. Ja, jag röstar.

Sverige
Bild: Robin Aron

Ola Magnusson, 28, kock, Göteborg

grade crossed

1. Flyktingfrågan är viktigast för mig, jag är för stor öppenhet. Alla länder bör ta ett större gemensamt ansvar. 

2. Det är en plattform där länder kan diskutera. 

3. Det är en stor polarisering av makt, vilket kan påverka enskilda länder negativt. 

4. Ja, det kommer jag göra. Det är inte idé att rösta för röstandets skull utan ska man rösta så är det bra att läsa på lite.

Tjeckien

David Hendrych, 49, tjänsteman i offentlig förvaltning, Rychnov nad Kněžnou

grade crossed

1. Säkerhet, familj och familjerelaterade rättigheter, som skola, sjukvård och sociala tjänster.

 

2. Fri rörlighet för personer, och då tänker jag inte på semesterresor, utan på möjligheten att studera vid olika skolor i EU, tjänsteresor, kongresser och möjligheten att arbeta i flera EU-länder. 

3. Den gradvisa förlusten av traditionell nationell suveränitet. Att vi inte lyckats av att säkerställa säkerhet mot terrorism. 

4. Ja, jag kommer definitivt rösta, det är viktigt för mig.

Tyskland

Janine Voh, 22, student, Backnang

grade crossed

1. För det första är klimatförändring ett viktigt ämne och för det andra att hålla populister ur parlamentet.

 2. Handel är lättare nu eftersom ingen måste betala avgifter för produkter från ett annat land. Jag gillar också EU:s ursprungliga koncept: Det är ett fredsprojekt och arbetar tillsammans. 

3. Det värsta är byråkratin, det gör allt komplicerat och är en oändlig mängd former, vilket kostar mycket tid och saktar ner projekt. 

4. Ja självklart, annars skulle det vara respektlöst mot dem som kämpade för rösträtten tidigare

Ungern

Attila Kovacs, 31, kock på sjukhus, Budapest

grade crossed

1. Jag kan inte säga någon speciell fråga som är extra viktig. Jag är bara en vanlig människa, jag vet inte så mycket om politik.

 2. Jag tycker att EU är bra för Ungern. Vi har haft nytta av att vara med, men vad som är mest positivt vet jag inte.

 3. Det är svårt för mig att säga. Jag vet inte.

 4. Nej, jag tror faktiskt inte det.

 

Österrike

Margit Grassmayer, 53 år, Kyrkklockmakare, Innsbruck

grade crossed

1. Det är svårt, det finns många problem just nu som unionen måste hantera. Det är svårt att prioritera bland dem. Kanske är det viktigaste EU:s strukturer för att kunna ta beslut och skapa ett starkt EU som är konkurrenskraftigt. 

2. De fyra friheterna inom unionen. De är själva basen för EU:s välfärd, utbildning, handel och frihet. Om man har varit mycket i andra länder, kanske till och med bott i ett annat land är det svårt att tycka illa om varandra. 

3. Det värsta hade varit om unionen börjar glida isär och ländernas går tillbaka till att bara bevaka nationella intressen. Det kommer att stå oss dyrt. Priset för det är högre än vi kan betala. 

4. Ja!

ANNONS