2017: Året metoo spreds över världen

Metoo-upproret växte snabbt till en global rörelse men dess effekter skiljer sig mellan olika länder, visar GP:s genomgång. I Sverige var genomslaget stort medan man i Danmark anklagar svenskarna för att överdriva.