Lokal valkompass för kommun och region 2022

Hur väl passar dina åsikter med partierna i din kommun och i Västra Götalandsregionen? Den lokala valkompassen vägleder dig inför kommunvalet och regionvalet den 11 september.

ANNONS
|

Lokala valkompassen

SVT:s lokala- och regionala valkompass har tagits fram i samarbete med bland annat Opinionslaboratoriet vid SOM-institutet på Göteborgs universitet, externa statsvetare samt experter från Altinget.

Alla partier som fick minst ett mandat i riksdags-, region- och kommunvalen 2018 är med i valkompassen, med undantag för de som meddelat att de inte ställer upp i valet 2022 eller inte har kunnat/velat delta i kompassen. På startsidan kan du se vilka partier som svarat och vilka som inte gjort det än.

Frågorna är framtagna för att vara aktuella, partiskiljande och lätta att ta ställning till för såväl de väljare som gör valkompassen som för de partiföreträdarna som har svarat på frågorna.

Några av frågorna är desamma för alla kommuner och regioner över hela landet, men för varje kommun och region finns det även ett antal unika frågor som har tagits fram med hjälp av de svar som SVT fått in från partierna.

Vid beräkningen av matchningsprocent räknas såväl angivet svarsalternativ samt om du angett frågan som ”extra viktig” eller inte in i beräkningen. Om du angett frågan som ”extra viktig” får den frågan större inverkan än övriga frågor på slutresultatet.

Källa: SVT

ANNONS