Teknik ska ge mer tid för omsorg

Bristen på omsorgspersonal knackar allt hårdare på dörren och nu förutspås välfärdsteknologi bli en av räddningarna. Tanken är att tekniken ska öka tryggheten, samtidigt som mer tid frigörs för personliga möten.

ANNONS
|

En del har höjt på ögonbrynen för att personal ersätts med tekniska lösningar, men oron är obefogad, enligt Linn Wallér som arbetar som e-samordnare vid Göteborgsregionens kommunalförbund, GR. Hon menar att teknologins intåg istället kommer ge mer tid för personlig omsorg. – Det handlar inte om att ersätta de individuella mötena, tvärt om. Linn Wallér berättar att ett viktigt syfte med ny välfärdsteknik är att minimera tiden som vårdpersonal lägger på andra arbetsuppgifter än att träffa sina brukare. – Istället för hembesök mitt i natten kan personal via en kamera få en ögonblicksbild så allt står rätt till och brukaren slipper bli störd i sin sömn. Men det är givetvis frivilligt att välja vad som passar bäst, en del kanske föredrar hembesök i stället. Utvecklingen av teknik i omsorgen har hittills gått relativt långsamt, vilket delvis beror på att tekniska investeringar är kostsamma. Flera kommuner i Västra Götaland har nu gemensamt tagit fram ett förslag på en långsiktig plan för samarbete och utbyte av erfarenheter. –Det handlar bland annat om hur regionens kommuner gemensamt kan upphandla olika tekniska lösningar, men också om andra samarbetsmöjligheter kring e-hälsa, säger Linn Wallér. Tillsammans med aktörer inom näringsliv, universitet, medborgare och offentlig sektor har GR tagit initiativ till "AllAgeHub", ett forsknings-, innovations- och utvecklingscentrum inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer AllAgeHub kommer ha fysiska lokaler på Chalmersområdet där behov ska möta idéer för att skapa ny innovation. Flera uppfinningar är redan på gång, till exempel madrasser som ger information om andning och rörelser. En annan sak som förutspås frigöra resurser är mobil vårddokumentation. – Via en läsplatta kan personalen göra dokumentationen hemma hos brukaren istället för att åka tillbaka till kontoret, på så vis involveras också personerna mer i sin omsorg, säger Linn Wallér. Tanken är att den digitala omvandlingen av kommunernas omsorgsverksamhet nu ska gå snabbare. –En viktig del är att utbilda brukare och personal inom digital teknik, alla ska förstå vad detta handlar om och känna sig trygga i förändringen, säger Linn Wallér.

ANNONS

Härryda satsar på ny teknik för äldre

Härryda är en av kommunerna som nu satsar på införa digital teknik inom omsorgen. Här finns roboten Algot som tar med äldre på direktsända konstvandringar och pensionären Torgil Persson som håller it-kurser för ett växande antal vetgiriga seniorer.

För en tid sedan anordnades en teknikmässa av Härryda kommun där Torgil Persson var ansvarig för en speciell programpunkt. –Jag visade seniorer hur en surfplatta kan användas och intresset var så stort att situationen kunde liknas vid en autografsignering vid en rockkonsert, berättar han. Torgil Perssons it-kurser för seniorer lockar allt fler och finns nu i olika varianter. Han får även förfrågningar från äldreboenden. –Jag har drop-in på onsdagar i biblioteket, men också nybörjarkurser, fortsättningskurser och specialkurser för synskadade. Intresset är förvånansvärt stort och växer hela tiden, säger han. Tolv surfplattor har kommunen tillhandahållit för Torgil Perssons kurser och snart kommer ytterligare sex plattor att finnas till låns i Mölnlycke bibliotek. Lasse Nordberg vid kommunens it-avdelning berättar att det även finns planer på att köpa in plattor till äldreboendena. – Det är viktigt att äldre kan få tillång till den nya tekniken. För att lära sig måste man kunna testa på egen hand, säger Lasse Norberg. I Härryda har alla kommunala äldreboenden egna facebooksidor och titt som tätt tävlar de mot varandra i direktsändning av olika frågesporter. –Med hjälp av teknik går det med ganska små medel och lite kreativitet att göra mycket. Vår robot Algot, som är en slags segway, är toppen för att våra äldre ska kunna ta del av exempelvis utställningar, säger Lasse Nordberg.

ANNONS

Fakta: Ny välfärdsteknik

  1. Nu ska kommunernas äldreomsorg revolutioneras med hjälp av modern teknik.
  2. Göteborgsregionens kommunalförbund och Västsvenska kommunalförbundens samorganisation VästKom, har tagit fram ett förslag till en gemensam handlingsplan för regionens 49 kommuner.
  3. Under förkortningen TSDiH - Trygghet, Service och Delaktighet i Hemmet, ska omsorgen digitaliseras och utvecklas.
  4. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter är tanken att kvalitén ska öka samtidigt som vården blir mer jämlik.
  5. Målet är att Sverige vara bäst i världen på digitalisering och e-hälsa 2025, det slog regeringen fast i våras.
ANNONS