Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Mölndal får dryg miljon i klimatbidrag

Naturvårdsverket har beviljat Mölndal 1,2 miljoner kronor i lokala klimatinvesteringspengar, Klimp. Projekten som pengarna ska gå till väntas minska växthusgaserna med 380 ton per år.
Mölndal sökte för sex projekt men fick pengar för två.
- Det är verkligen glädjande att vi fick pengar, säger en nöjd Stina Haglund, miljösamordnare i kommunen.
Bidraget på 1,2 miljoner kronor ska dels gå till ett projekt kallat Affärsnyttan med effektiva persontransporter, dels till projektet Välkomstpaket för nya företag.
Konkret betyder projektet med affärsnyttan att utveckla metoder för hur företag ska jobba med personresor.
- Det handlar bland annat om att påvisa den samhällsekonomiska nyttan med att effektivisera transporterna till och från jobbet i Göteborgsregionen, säger Stina Haglund, och berättar att projektet drivs ihop med Ramprojektet där tio företag samt staden samarbetar för att just ändra resevanorna till och från jobbet.
Här kan man göra en massa saker. Bland annat anpassa arbetstiden efter kollektivtrafiken, ta fram personliga tidtabeller för de anställda, ge personalen prova-på kort för att testa att åka kollektivt med mera. Men det kan också handla om att företaget ser till att det finns fysiska förutsättningar för alternativa färdmedel, till exempel bygger en cykelparkering och tänker över antalet bilplatser och om de ska vara gratis eller kosta pengar. Åtgärderna ska i alla fall vara motiverande och inspirerande.
I fråga om projektet med välkomstpaket vill man motivera nyetablerade företag att ha med tankar om resvanor från början. Här ska även Västtrafik och företagen vara med och finansiera projektet. Från Västtrafiks sida handlar det om provåkarkort som kan delas ut till de anställda.
Klimppengarna på 1,2 miljoner löper över sammanlagt fyra år. Mellan 2003 och 2008 har Naturvårdsverket beviljat två miljarder kronor i bidrag inom ramen för Klimp. Pengarna är fördelade över hela landet. Åtgärderna i de 126 klimatinvesteringsprogram som beviljats bidrag till och med maj 2008 beräknas leda till en utsläppsminskning på 1,1 miljoner ton koldioxid per år. Klimp tillsammans med Lokala investeringsprogram, Lip, beräknas enligt Naturvårdsverket minska utsläppen av växthusgaser med två miljoner ton per år. Det motsvarar cirka två tredjedelar av det svenska klimatmålet.