Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Mölndal behöver mer gravmark – kyrkan föreslår Fässbergsdalen

Mölndal växer och invånarna beräknas bli allt fler. Om några år kommer inte gravplatserna att räcka till. Därför har kyrkan ansökt om ny mark till gravar. Men kommunen har andra planer för det område som föreslås.

Kyrkogårdsförvaltningens förslag är ett område i Fässbergsdalen som gränsar till Änggårdsbergen och Eklanda och som nu är åkermark. Marken ligger i anslutning till Fässbergs kyrkogård .

– Av miljöskäl är det bra om den nya gravplatsen ligger nära den befintliga kyrkogården där vi har redskap och lokaler för personal. Långa transporter kan undvikas och kostnaderna kan hållas nere, säger Marie Fischer, kyrkogårds- och fastighetschef.

Grön lunga

Fässberg är den största begravningsplatsen i Mölndals pastorat som även innefattar Kikås och Kållereds kyrkogård samt Livereds begravningsplats. Men eftersom de flesta nybyggena sker i centrala Mölndal och Fässbergs församling är det önskvärt att även de nya gravplatserna ligger här, anser hon.

– Människor vill ha gravplats i närområdet, bor man i Mölndal vill man inte hamna i Kållered. Den nuvarande kyrkogården i Fässberg kommer att bli full inom kanske tio år.

Marken behöver alltså inte tas i bruk omedelbart och tanken är att den kan utnyttjas till "gröna aktiviteter", till exempel koloniodling, innan det blir gravplatser.

– Ytan skulle bli en grön lunga för Mölndal som kyrkan sköter och bidra till den biologiska mångfalden. Det blir dessutom en plats för lugn och ro.

Marcus Claesson (L), ordförande i plan- och exploateringsutskottet Mölndal. Bild: Emmy Jonsson
Marcus Claesson (L), ordförande i plan- och exploateringsutskottet Mölndal. Bild: Emmy Jonsson

Kommunen har andra planer

Kommunalrådet Marcus Claesson (L) är ordförande i plan och exploateringsutskottet. Han tror inte att den föreslagna marken kan bli aktuell.

– Det är logiskt att kyrkan vill ha ett område som ligger i anslutning till Fässbergs kyrkogård, men kommunen har arbetat i över tio år med att detaljplanera för bostäder här. Dessutom finns här natur av riksintresse.

Fässbergsdalen är förbindelselänk i ett planerat grönstråk från Slottsskogen och Änggårdsbergen till Sandsjöbacka. I diskussionerna ingår också en ekodukt över Söderleden, ännu finns dock inga pengar avsatta för denna. Exakt var grönstråket ska gå är heller inte bestämt. Bostäder har utretts sedan 2009.

– Marken behöver planläggas, vi får inte fastna här. Det gäller att hitta en gyllene medelväg, säger Marcus Claesson.

Han räknar med att planeringen av Lilla Fässbergsdalen kommer upp i plan- och exploateringsutskottet om några månader.

– De politiska partierna håller nu på att diskutera hur de ska ställa sig i frågan.

Om cirka ett år kan den nya översiktsplanen för Mölndal vara klar, tror Marcus Claesson.

– Det är bra att kyrkan tar upp frågan nu. Det är ett behov som måste tillgodoses och som vi måste ta med i den nya planen.

75 procent kremeras

Idag finns en markreserv på totalt 5 400 kvadratmeter på Livered och Fässbergs begravningsplatser men kyrkan räknar med att det behövs ytterligare 157 000 kvadratmeter under de närmaste 25 åren.

Kremation är vanligast idag, Marie Fischer räknar med att cirka 75 procent väljer kremering, en urna kräver inte lika stor yta som en kista, men kommunen måste ha en markreserv för kistgravar vid kris dessutom tillhandahåller Svenska kyrkan även kistgravplatser för personer med religioner som inte tillåter kremering. Fördelningen mellan gravplatser för urnor och kistor väntas vara oförändrad.

Omkring 25 gravar återlämnas varje år. Nästa år kommer kyrkogårdsförvaltningen, tillsammans med länsstyrelsen, att påbörja en inventering av äldre gravplatser.

Gravmark i Mölndal

Begravningsplatser: Fässbergs kyrkogård, Kikås kyrkogård, Kållereds kyrkogård, Livereds begravningsplats.

Idag finns: 235 000 kvadratmeter inklusive gångar och omgivande grönska.

Per år behövs: 6 300 kvadratmeter.

Omkring 500 personer avlider varje år.

(Källa: Svenska kyrkan, Mölndal)

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.