Skolinspektionen riktade skarp kritik mot Hällebergsskolan i Ljungskile.  Bild: Jonas Lindstedt
Skolinspektionen riktade skarp kritik mot Hällebergsskolan i Ljungskile. Bild: Jonas Lindstedt

Kritiserade Hällebergsskolan slipper vite

Efter att GP avslöjat en rad allvarliga brister på Hällebergsskolan i Ljungskile utförde Skolinspektionen en tillsyn av skolan och de riskerade ett vite på 300 000 kronor. Nu har Skolinspektionen gjort en uppföljning och kommit fram till att skolan åtgärdat problemen.

I GP:s granskning av Hällebergsskolan, som nominerats till journalistpriset Guldspaden, avslöjades det att brister förekommit i undervisningen på skolan under flera års tid. Flera elever berättade även att de mått dåligt efter sin tid på skolan.

Som en följd startade Skolinspektionen en utredning av skolan hösten 2018. Efter två oanmälda besök på skolan där man närvarade vid undervisningen och intervjuade både elever och personal konstaterade Skolinspektionen att det finns "allvarliga brister inom flera områden som har central betydelse för skolans uppdrag".

LÄS MER: Här är GP:s granskning av Hällebergsskolan

LÄS MER: Elever vittnar om 25-årig historia av rädsla och psykisk terror

Var kritisk mot homosexualitet

Skolan ska exempelvis ha brustit i sin undervisning inom sex och samlevnad. En av synpunkterna från Skolinspektionen var att lärare uttryckt sig kritiskt om icke-normativ sexuell läggning på lektionerna eller vägrat ta i ämnet överhuvudtaget. I stället för att exempelvis beskriva homosexualitet på ett neutralt sätt ska en av läraren ha hänvisat till hur homosexualitet beskrivs i bibeln. Läraren ska också ha sagt att dennes åsikt var att det inte var okej att vara homosexuell.

Undervisningen ska inte heller ha följt läroplanen eller byggt på vetenskaplig och beprövad grund. Efter inspektionen riskerade skolan att få betala 300 000 kronor i vite om de inte åtgärdade påtalade brister.

LÄS MER: Hällebergsskolan riskerar vite på 300 000 kronor

LÄS MER: Läxuppgiften: "Svartas" musik är satanistisk

Pratar mer om sexualitet

Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom vid inspektionen. Uppföljningen byggde både på Hällebergsskolans egen redovisning av åtgärder men även på ett nytt besök på skolan i mars då elever och personal åter intervjuats.

I svaret till Skolinspektionen skriver Hällebergsskolan bland annat att man på gjort en översyn av det ämnesövergripande området sex och samlevnad för att säkerställa att läroplanens krav uppfylls. Enligt Skolinspektionen berättar de intervjuade vid uppföljningsbesöket att de flesta eleverna hunnit få sex- och samlevnadsundervisning enligt planen och att man pratar mer om frågor relaterade till sexualitet i skolan än tidigare.

Angående kritiken mot hur skolan talade om homosexualitet så ska flera elever som intervjuats vid uppföljningsbesöket sagt att man fört en diskussion om diskriminering i klasserna. Bland annat har man, enligt flera av eleverna, talat om "olika familjekonstellationer, att man kan bli kär i någon av samma kön och flera elever säger att de märker av en ökad öppenhet i dessa frågor på skolan".

LÄS MER: Efter granskningen – nu svarar Hällebergsskolan på Skolinspektionens kritik

Tillsyn av skolan avslutad

Skolinspektionen bedömer nu att skolan vidtagit tillräckliga åtgärder och skolan slipper därmed vitet på 300 000 kronor. Tillsynen av skolan har nu avslutas. I sin motivering skriver Skolinspektionen att de förutsätter att "utvecklingsarbetet fortskrider enligt den planering som gjorts på skolan".

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.