Ekomejeriet märker av ökade efterfrågan

Intresset för närproducerade råvaror ökar. På Skålldals lilla ekomejeri i Kode har man nu invigt ett nytt mejeri för att hinna med.

City Gross
|

Allt fler väljer att köpa närproducerad mat. Det märker inte minst Skålldals av som har 45 mjölkkor och förädlar sina produkter i ett eget gårdsmejeri. – Vi producerar så mycket mjölk vi orkar, säger Håkan Larsson. Det finns ingen aktuell statistik över i vilken utsträckning svenskarna väljer närproducerad mat. Men Jordbruksverkets konsumentundersökning från hösten 2014 visar att 61 procent av svenskarna köper närproducerade produkter i så stor utsträckning som möjligt och att 67 procent gärna betalar lite mer för svenska råvaror. Även Lokalproducerat i väst, en regional resurs som stöttar småskaliga livsmedelsproducenter i Västra Götalandsregionen, märker av ökningen genom att de fått mer att göra. Håkan och Lena Larsson började hösten 2015 sälja sin mjölk i sin gårdsbutik men också via City Gross i Ytterby som paret säger gör ett stort jobb för att lyfta fram lokala producenter. –Alla på City Gross är så engagerade. De har varit här på besök och sett hur vi har det här. Vi har mycket kontakt med beställningar och det har aldrig varit några problem, säger Lena Larsson.

Skålldals gård har i dag utökat sortimentet och nya, mer lätthanterliga förpackningar är på gång. I och med att den nya mejeridelen tas i bruk kommer de kunna öka produktionen och det nu kommer att bli lättare för dem att producera flera saker samtidigt. För att bland annat marknadsföra gårdsmejeriet och sin mjölk har de tagit hjälp av Lokalproducerat i väst. – Lokalproducerat i väst är fantastiskt, det är en otrolig hjälp. De ordnar evenemang, utbildningar och nätverk, säger Lena Larsson. I dag levererar de 75 procent av sin mjölk till Arla. Och fram till i vintras steg ersättningen men nu sjunker det igen. Så den egna försäljningen är viktig. – För oss har det stärkt ekonomin men när man tänker på alla timmar man lägger i mejeriet så är det ingen bra timpeng i slutändan, säger Håkan Larsson. Kenneth Hult, butikschef på City Gross i Ytterby, märker också av den ökande trenden av att köpa närproducerad mat. Och från ledningshåll i koncernen Bergendahls, som har 41 butiker runt om i landet, har det varit uttalat att butikerna ska satsa på lokala varor. Det som säljer överlägset bäst i sina kategorier är lokalt öl, skorpor och honung. Något som förvånade Kenneth Hult när han uppmanades av koncernledningen att ta fram siffror på hur det lokalproducerade gick. Flera lokala varor hade då fördubblat sin omsättning. – Jag vet att det gått bra men inte trott att det gick så bra, säger han. I dag har butiken ett stort tal lokalproducerade varor och varje vecka har de annonser för lokala varor och bjuder in en lokal producent att vara på plats i butiken och presentera sina varor. I dagsläget är fler varumärken på väg in i sortimentet, säger Kenneth Hult.