Trafikinvesteringar för nästan en miljard skjuts upp

ANNONS
|

Många trafik- och stadsutvecklingsprojekt skjuts upp, fördyras eller blir aldrig av. Det här är ett växande problem på trafikkontoret i Göteborg. Nyligen presenterades en rapport om hur kontorets verksamheter fungerat hittills i år. Kontoret har 1,5 miljarder kronor för investeringar under 2016. Pengarna ska gå till allt från nya cykelstråk och bullerplank till stadsomvandlingsprojekt som Gamlestaden och Hisingsbron.

Men av de 1 500 miljonerna kommer enbart 607,7 miljoner kronor att användas i år. Och siffran kan komma att skrivas ned ytterligare. Kommunalrådet Johan Nyhus (S) har ansvar för trafikfrågor.

Varför skjuts projekt upp?

– Vi har underskattat tidsåtgången och prioriteringarna har varit otydliga. Vi laddade in så mycket vi bara kunde i investeringsbudgeten. Det får jag ta ett politiskt ansvar för. Det var inte realistiskt.

ANNONS

På vilket sätt tar du ansvar?

– Vi har bildat ett arbetsutskott som ska prioritera mer realistiskt i förhållande till vad kontoret och marknaden orkar. Men vi ska komma ihåg att vi gör lika mycket som förut, det vi inte orkade med var att fördubbla tempot.

Men det är inte bara problem med att projekt läggs på is eller försenas. Skyddsombuden på trafikkontoret har gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket om en ohållbar arbetsbelastning. Johan Nyhus säger att han är väl medveten om att de anställda jobbat under hård press och att det dessutom är svårt att rekrytera rätt kompetens.

– Vi får aldrig glömma att vi är arbetsgivare.

Förseningar brukar kosta. Vad kostar dessa förseningar?

– Det är svårt att säga ännu. Vi behöver gå igenom bruttolistan, säger Johan Nyhus.

När Hisingsbron blev försenad på grund av överklaganden uppgav kontoret och politikern att själva förseningen kostade skattebetalarna 300 miljoner kronor. Budgeten var på 2,9 miljarder innan de tre år långa juridiska processerna startade. Men Johan Nyhus har alltså ingen siffra på vad trafikkontorets övriga förseningar kommer att kosta.

Vilka projekt är det som skjuts på framtiden?

– Det är också svårt att säga innan vi har suttit ned i arbetsutskottet och gått igenom listan.

ANNONS

LÄS MER: Stadsarkitekten är tycker att länsstyrelsen ställer dumma frågor och att politikerna är orealistiska

Axel Josefson (M) är andra vice ordförande i trafiknämnden och kommer tillsammans med Johan Nyhus och Henrik Munck (MP) att ingå i arbetsutskottet. Han tycker att de uppskjutna projekten är de rödgrönas fel.

– Det handlar om bristande styrning från de rödgrönas sida. Politiken behöver hålla ihop arbetet i de här komplexa projekten.

Axel Josefson menar att arbetet fortfarande bedrivs alltför mycket i parallella stuprör och att kontoren har för lite insyn i varandras arbete och olika mål i olika nämnder.

Kan du ge ett exempel?

– Ta Frihamnen, där har fastighetsnämnden ansvar för ekonomin, stadsbyggnadskontoret för att det ska byggas bostäder, trafikkontoret ska se till att kollektivtrafiken kommer fram och park och natur ska anlägga park. De måste samsas, men det saknas ett sätt att hålla ihop projektet.

Men det finns väl samverkansgrupper?

– Jo, men fyra förvaltningar som rapporterar till var sin nämnd, då landar mycket på politiken.

Axel Josefson menar att samordningen i de stora projekten måste bli bättre. Vi behöver en gemensam projektstyrning. Liksom Johan Nyhus säger han att politikerna behöver se över prioriteringarna. Dessutom vill han öppna för att privata aktörer ska få göra detaljplaner och att byggnadsnämnden sedan, precis som i nuläget, tar besluten. Det är ett gammalt allianskrav som de rödgröna är emot.

ANNONS

Hur påverkar det här medborgarna?

– Bland annat påverkas bostadsbyggandet. Flera stora projekt är försenade. Jag är oroad över hur läget ser ut nu.

Johan Nyhus tycker å sin sida att samarbetet mellan kontoren kommit "ganska långt" och ser arbetsutskottet som en väg att vässa arbetet i trafiknämnden.

– Kritiken får stå för Axel. Visst borde vi ha jobbat mer med investeringspaketet. Vi ville takta upp, men det går inte att klämma ur hur mycket som helst ur personalen. Att vi har mycket pengar till projekt är egentligen ett angenämt problem. Nu ska vi prioritera.

Exempel: Uppskjutna trafikprojekt

 1. Vägprojekt Sörredsvägen: budget för 2016 är på 8,3 mkr, av dem kommer 0 kr att användas 2016.
 2. Upprustning Kungsgatans södra del: budget 5,2 mkr, 0 kr används
 3. Skeppsbron etapp 2: budget 41,6 mkr, 2,0 mkr används
 4. Gamlestaden etapp 2: budget 23,3 mkr, 5,7 mkr används
 5. Hisingsbron, budget 179,1 mkr, 108,5 mkr används
 6. Satsningar på fotgängare: budget 51 mkr, 15,3 mkr används
 7. Satsningar på cykeltrafik: budget 79,6 mkr, 42 mkr används
 8. Satsningar på kollektivtrafiken: budget 49,6 mkr, 25 mkr används
 9. Satsningar på biltrafik: budget 47,3 mkr, 10 mkr används
 10. Upprustningar av spårväg: budget 139,1 mkr, 80 mkr används
 11. Det här är några exempel på investeringar som skjuts upp.
ANNONS