Symptomen som är en förvarning om svår covid-19

Forskare har med hjälp av en app lyckats identifiera sex olika grupper av coronasjuka, utifrån deras symptom. I en av grupperna är risken att hamna på sjukhus mycket stor. Kunskapen kan hjälpa sjukvården att rädda fler liv.