Barnakuten på Östra Sjukhuset Sahlgrenska i Göteborg.
Barnakuten på Östra Sjukhuset Sahlgrenska i Göteborg. Bild: Thomas Johansson/TT

Ytterligare tre mässlingsfall – totalt 22 personer smittade

Tre nya fall av mässling har konstaterats i Västra Götaland. Totalt har nu 22 personer smittats sedan december förra året. Nu ska all personal som inte är immun mot sjukdomen vaccineras.

ANNONS
|

– I eftermiddag kommer inventeringen av all personal att vara klar. De som inte är immuna mot mässling kommer att vaccineras. Det är väldigt viktigt att de inte smittar patienterna, säger Björn Andersson, talesperson i Västra Götalandsregionen.

I dagsläget råder inget vaccinationstvång i Sverige, men om det skulle dyka upp motstånd bland personal på Sahlgrenska menar Björn Andersson att det kan bli fråga om avstängning.

– Det är en svår fråga att svara på eftersom det inte finns något tvång i nuläget. Men man bör bli avstängd om man skulle vägra vaccineras. Sedan beror det också på om personalen varit exponerade inför smittan eller inte. Vi har dock inte stött på något motstånd hittills, säger han.

ANNONS

Vad har ni för rutiner när det kommer till att vaccinera anställda?

– Vi vaccinerar inte om det inte är en epidemi. Det här är en stor omfattande åtgärd. De flesta i personalen, 95 procent, är immuna. Antingen för att de haft sjukdomen eller att de efter 1982 fått vaccin genom vaccinationsprogrammet.

Enligt Björn Andersson har man just nu kontroll över situationen på sjukhuset.

– Nu är det ganska lugnt. Vi har inte fått några utbrott på avdelningarna. Neonatalavdelningen har inte smittats, och de patienter som exponerats har fått antikroppar. Hematologen och transplantationsavdelningen har extra känsliga patienter och där har både personal och patienter redan vaccinerats. Inte heller där har man sett några symptom på smitta, säger han.

Stabsläge råder fortfarande (nya beslut kommer att tas under tisdagen) och det pågår ett omfattande smittspårningsarbete utanför Göteborg.

– Vi söker alla dem som kan ha blivit exponerade för mässlingen och ser till att de får vaccin. Det är ett omfattande arbete och en påfrestning för personalen. Många har fått jobba långa pass i flera veckor, säger Björn Andersson.

Hur är statusen för dem som insjuknat?

– Det är inga som fått några allvarliga komplikationer vad jag förstått.

ANNONS

Hur många av de smittade vårdas på sjukhuset?

– En har vårdats hemma. De andra är inlagda på infektionskliniken.

Hur hanterar ni besök på Sahlgrenska just nu?

– Det finns inget besöksförbud. Men vi har gått ut med information att om man kan undvika att besöka någon så är det bra. Om någon ligger svårt sjuk så ska man naturligtvis få besöka den. Men vi ser gärna att det bara rör sig om de absolut närmaste.

LÄS MER: Disa, 6 månader, besökte Östra sjukhuset – fick mässlingen

Lär dyka upp fler fall

Utbrottet av mässling började den 10 december och har sedan dess stigit. Antalet personer som har insjuknat i det aktuella utbrottet är i dagsläget uppe i 22.

– I nuläget bedömer vi att nya fall av mässling kan dyka upp 18 dygn efter senast möjliga smittotillfälle. Det innebär att fler fall sannolikt kommer att dyka upp inom närmsta veckorna, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Västra Götalandsregionen i ett pressmeddelande.

Mässling är den mest smittsamma sjukdomen vi känner till. Smittan är luftöverförd och kan ske när man befinner sig i samma lokal som en person med mässling i smittsamt skede, såsom akutmottagningar och andra vårdenheter.

Det innebär att smitta också kanske i hemmen, affärslokaler och andra offentliga lokaler där många vistas. Även om immuniteten generellt är god i befolkningen och de flesta är vaccinerade, finns det personer med otillräckligt skydd.

Vid nya fall av mässling sker alltid en omfattande smittspårning för att så långt som möjligt kartlägga smittvägar och undvika smittspridning. Vaccination mot mässling ger ett effektivt skydd mot sjukdomen. Skyddet inträder omgående efter att vaccinationen är given.

Fakta: Västra Götalandsregionen.

ANNONS