Vulkaner förändrade klimatet på Mars

ANNONS
|

Deras existens har tidigare varit okänd, även om forskarna har antagit att de bör ha funnits tidigt i planetens historia för över en miljard år sedan.

Supervulkaner är, per definition, extremt stora, explosiva vulkaner som producerar över 1 000 kubikkilometer lava och aska under ett utbrott.

Detta skiljer dem från typiska vulkaner, exempelvis Vesuvius i Italien. Dessa släpper ut lavan långsamt. När lavan sedan stelnar byggs ett berg upp. Det är så de typiska vulkanerna får sin toppiga form.

Supervulkanerna däremot vräker ur sig vulkaniskt material med våldsam kraft. De växer på bredden, snarare än på höjden.

Ett bra exempel från jorden är den supervulkan som finns under nationalparken Yellowstone i USA. Kraterranden omsluter ett område på 4 000 kvadratkilometer, vilket motsvarar landskapet Närkes yta.

ANNONS

De nya rönen, som publiceras i Nature, bygger på observationer från flera olika källor, bland andra rymdsonderna Mars Express och Mars Reconnaisance Orbiter.

Med hjälp av dessa har forskarna, som är verksamma vid rymdstyrelsen Nasa i USA och Natural History Museum i England, hittat en region på norra halvan av Mars som är full med väldiga vulkankratrar. Regionen, kallad Arabia Terra, täcks av enorma lager av grus och sand som sannolikt är av vulkaniskt ursprung.

Möjligen var jordskorpan tunnare på Mars när planeten var ung för några miljarder år sedan. Magma kunde lättare bryta sönder skorpan vilket gav upphov till ett landskap med explosiva jättevulkaner.

Enligt forskarna förändrar upptäckten helt alla hypoteser om den tidigare atmosfären på Mars. Väldiga utsläpp av vulkaniska gaser och svavel kan ha lett till svår försurning av planeten, och antingen perioder av höjda temperaturer, eller kraftig nedkylning. Detta kan ha haft förödande konsekvenser för eventuella livsformer.

ANNONS