Volvochef kritiserar regeringens sänkning av reduktionsplikten

Den nya regeringens drag för att sänka priset på bensin och diesel kritiseras av tunga aktörer i näringslivet.
Efter beskedet uppger Volvo Lastvagnar att klimatmålen är i fara.
– Reduktionsplikten är kanske det viktigaste styrmedlet för att minska klimatpåverkan för vägtransporter, säger miljöchefen Lars Mårtensson.