Vill samarbeta med USA för att minska utsläpp

ANNONS
|

- Han har i medier tidigare uttalat en annan uppfattning än presidenten. Min utgångspunkt var att försöka få med honom i konkreta samarbeten för att minska utsläppen, säger Baylan till TT.

Han är i Kina för att träffa energiministrar inom samarbetsorganen Clean Energy Ministerial (CEM) och Mission Innovation (MI), vars medlemsländer tillsammans står för 75 procent av utsläppen av växthusgaser. Ibrahim Baylan säger att Trumps besked att lämna Parisavtalet har varit ett givet samtalsämne, både under bilaterala möten och i snacket i korridorerna.

ANNONS

"Stick i stäv"

- Alla pratar om det, och glädjande nog har i princip alla andra bestämt sig för att fullfölja klimatavtalet. Det finns i dag en konsensus om att omställningen kommer att fortsätta ändå, för rena energikällor är gångbara på ett helt annat sätt än tidigare. Trots beskedet att USA lämnar klimatavtalet så tror en stor majoritet att omställningen kommer att fortsätta, även om det tyvärr inte sker med samma kraft, säger Baylan.

- Hela det där resonemanget går stick i stäv med utvecklingen. Det känns som en förlegad diskussion. Redan nu är solkraft billigare än kolkraft. Men mitt möte handlade om hur vi kan stärka samarbetet och få med dem konkret för att minska utsläppen.

"Gyllene chans"

EU och de nordiska länderna står värd för nästa års ministermöten, CEM och MI, som kommer att ske i Öresundsregionen den 23–24 maj 2018. Sverige kommer dessutom att vara ordförande för det internationella energiorganet IEA:s ministermöte i november, vilket Baylan ser som "ett gyllene tillfälle" att påverka USA.

ANNONS

Rick Perry visade stort intresse för Sveriges energi- och miljöpolitik och Baylan ser flera möjliga områden till framtida samarbeten.

- Ett område som kom upp och som är högaktuellt är hur vi upprättar system för säkerhet och trygghet i elförsörjning och elöverföring. Där tror jag att vi kan få till ett samarbete ganska snabbt. Men även när det gäller innovation och forskning, säger Ibrahim Baylan.

TT

Fakta: Parisavtalet

Det globala klimatavtalet förhandlades fram i december 2015 när Frankrike stod värd för det återkommande globala klimattoppmötet. Avtalet slår bland annat fast att den globala uppvärmningen ska begränsas till under två grader jämfört med förindustriell tid, och att de globala utsläppen snarast möjligt ska nå sin högsta nivå för att sedan minska.

Ländernas nationella klimatplaner ska uppdateras vart femte år från 2020 och globala översyner av det internationella klimatarbetet ska göras vart femte år med start 2018.

Dessutom ska världens utvecklade länder bidra med 100 miljarder dollar årligen i klimatbistånd till utvecklingsländer från 2020.

Sedan tillräckligt många länder ratificerat avtalet, däribland USA, trädde det i kraft den 4 november 2016.

Den 1 juni meddelade president Donald Trump att USA drar sig ur avtalet.

Källa: FN

ANNONS