Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Viktigare passa tiden än att ha bra betyg

Det räcker inte med goda kunskaper och betyg. Det visar en undersökning där chefer i fyra branscher tillfrågats vad som krävs för att unga människor ska klara arbetet.

I skolverkets undersökning "Arbetslivet efter skolan" fick arbetsledare från fyra branscher frågan vilka förmågor som är mycket viktiga för att unga ska klara arbetet. Resultatet visar att egenskaper kopplade till skötsamhet och motivation väger tungt.
Till att vara skötsam hör att man passar tider, följer regler och håller vad man lovat. När det gäller motivation nämns förmågor som att lära sig nytt, ta egna initiativ och visa intresse för arbetet.

– Undersökningen bekräftar den bild vi sett tidigare, säger Thomas Rotter, chef för skola- och arbetslivsenheten på Skolverket. 

Han tycker det är viktigt att skolan arbetar med att utveckla de förmågor som efterfrågas.

 

Fyra branscher undersökta

De fyra branscher som undersökts – byggverksamhet, handel, restaurang samt vård och omsorg – är enligt undersökningen branscher där många unga hamnar efter skolan.
Flest finner man inom handel samt vård och omsorg. Inom restaurang utgör de unga en väldigt stor del av alla anställda.

En växande bransch för ungdomar är bemanningsföretagen. Industrin har gått motsatt väg.

Vikten av tidigare gymnasiestudier skiljer sig åt mellan de fyra undersökta branscherna. Arbetsledare inom byggverksamhet samt vård och omsorg lägger stor vikt vid att man har gymnasieutbildning och även vid att man gått ett visst program. Det spelade betydligt mindre roll i de övriga branscherna.

Få arbetsledare lyfte fram höga betyg som mycket eller ganska viktigt. Däremot vägde arbetslivserfarenhet relativt tungt för samtliga, mest hos vård och omsorg, minst i restaurangbranschen.

 

I stort sett nöjda

Förutom att skatta olika egenskaper ombads arbetsledarna även uppge hur väl ungdomarna lever upp till de olika kraven.

I stort kan man säga att arbetsledarna inom alla fyra branscher är relativt nöjda med de unga. Förmågor som att samarbeta med kollegor, lära sig nytt, använda relevanta it-system och göra sig förstådda i samtal är många särskilt nöjda med.

Mest missnöje finns med ungdomarnas (o)förmåga att planera sitt arbete, ta egna initiativ och använda matematikförmågor. Men de flesta är nöjda eller mycket nöjda även här.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.