Kamp mot skogsbrand i delstaten Mato Grosso i Brasilien förra året.
Kamp mot skogsbrand i delstaten Mato Grosso i Brasilien förra året. Bild: Andre Penner/AP/TT

Värre extremer om världen blir 3 grader varmare

Planeten är på väg mot minst 2,5 graders uppvärmning, enligt hundratals klimatforskare. Många tror dessutom att det snarare handlar om 3 grader.

ANNONS

En "semi-dystopisk" framtid med svält, konflikter och massflykt är att vänta när klimatförändringen leder till mer extrema värmeböljor, bränder, översvämningar och stormar. Det menar en del av de forskare som svarat på en enkät från The Guardian.

843 forskare och redaktörer som jobbat med rapporter från FN:s klimatpanel IPCC sedan 2018 fick enkäten. 380 svarade och nästan 80 procent av dem tror att världen är på väg mot en global uppvärmning på minst 2,5 grader detta århundrade, jämfört med förindustriell tid. Nästan hälften tror på minst 3 graders uppvärmning.

Parisavtalets mål är att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, helst 1,5 grader, för att mildra klimatförändringens mest förödande effekter. Redan nu har världen värmts upp 1,2 grader och bara 6 procent tror att 1,5-gradersmålet går att nå.

ANNONS

Värre effekter

Effekterna blir värre för varje tiondels grad som jorden värms upp.

Vid 1,5 graders uppvärmning väntar mer intensiva stormar och värmeböljor och ökad risk för massdöd bland koraller. Vid 2 grader utsätts en större del av befolkningen för dödligt extremväder och ökar sannolikheten för oåterkalleliga brytpunkter i klimatet.

– När man höjer medelklimatet kommer man också öka extremerna. Det blir extremare värmeböljor och extremare nederbörd, säger Gunilla Svensson, professor i meteorologi vid Stockholms universitet, till TT.

– Det är svårt att säga exakt hur mycket värre det blir vid 3 grader varmare, jämfört med 2,5 grader, men vi ser ju stora problem med det vi har att hantera redan nu.

Vid 3 graders uppvärmning ökar sannolikheten för att klimatrelaterade händelser får kaskadeffekter runt om på jorden, som ökade livsmedelspriser, flyktingströmmar och brist på mat och vatten, skriver The Guardian.

Stigande hav

Städer som Miami, Shanghai, Rio de Janeiro och Haag hotas av stigande hav.

– Effekterna av uppvärmningen sker på olika tidsskalor. Vissa saker upptäcks snabbt, som att medeltemperaturen ökar och extremerna förstärks, säger Svensson.

– Annat går långsammare, som avsmältningen av inlandsisarna. Det ger en havsyteökning som ökar riskerna i världens kustområden.

Världen försöker anpassa sig. Frågan är om det går tillräckligt snabbt, menar Svensson.

ANNONS

– Det bästa vore att gå till roten av problemet och sluta släppa ut koldioxid så att vi kan begränsa uppvärmningen. Konsekvenserna blir större och svårare att hantera ju varmare planeten blir.

Gunilla Svensson, professor i meteorologi. Arkivbild.
Gunilla Svensson, professor i meteorologi. Arkivbild. Bild: Malin Hoelstad/SvD/TT

Fakta: Parisavtalet

Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som världens länder enades om i december 2015. Det trädde formellt i kraft i november 2016.

Enligt avtalet ska den globala uppvärmningen hållas långt under 2 grader jämfört med förindustriell nivå, med ambitionen att begränsa den till 1,5 grader. Det ska framförallt ske genom minskade utsläpp av växthusgaser.

Avtalets parter ska successivt skärpa sina åtaganden och förnya eller uppdatera dessa vart femte år.

ANNONS