Vården i Göteborg hårt pressad: Motsvarar fyra sjukhus

Sjukvården i Västra Götaland kommer att gå med ett underskott på tre miljarder kronor de närmaste åren.
Nu kräver Socialdemokraterna att regeringen ger besked om statsbidragen till regionerna.
– Underskotten motsvarar vad fyra sjukhus runt Göteborg kostar, säger Janette Olsson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

ANNONS
|

Sjukvårdspolitiker runt om i landet har vittnat om en krisande ekonomi till följd av inflation och stigande räntor.

På torsdagen samlade S-ledaren Magdalena Andersson fem regionpolitiker i Stockholm. De målade alla upp en mycket dyster bild.

Socialdemokraterna kräver därför besked av regeringen om vilka statsbidrag regioner och kommuner kan räkna med framåt. Ett besked behövs senast till midsommar, enligt Andersson. Annars måste välfärden börja genomföra stora nedskärningar, är budskapet.

Men S vill också att systemet för riktade statsbidrag ska göras om, så att regionerna kan använda pengarna där de behövs bäst.

– De behöver en ökad frihet i att kunna använda statsbidragen, säger Magdalena Andersson.

ANNONS

Dyster bild

För Västra Götalandsregionen ser det bistert ut. Janette Olsson, som är ordförande i nämnden för Strategisk hälso- och sjukvård i regionen, målade upp en mörk bild.

– Vi upplever nu den tuffaste ekonomiska situationen i regionen sedan den bildades. Inflation, räntor och pensionskostnader slår hårt emot välfärdens kärna. Rödgrön-ledning har i skuggan av detta underbudgeterat i år och nästa år med över tre miljarder för att lindra effekterna av krisen, säger hon och tillägger:

– I annat fall hade det inneburit alldeles för stora konsekvenser för våra verksamheter i en tid när vi har långa vårdköer och svårt att bemanna.

VG-regionen

Västra Götalandsregionen bildades 1999 genom att man slog samman landstingen i Älvsborg, Skaraborg och Göteborgs och Bohuslän samt delar av Göteborgs stad.

Janette Olsson framhåller att det kommer att krävas tuffa prioriteringar i sjukvården framöver och att också de 49 kommunerna i regionen vittnar om samma sak.

– De underskott vi måste budgetera med nu i två år är vad fyra sjukhus runt Göteborg kostar, eller var fjärde sjuksköterska eller hälften av våra egna vårdcentraler, det är inte hållbart i längden.

Enligt Socialdemokraterna riskerar landets regioner att gå med ett underskott på 20 miljarder kronor nästa år. Enligt Magdalena Andersson måste regeringen agera skyndsamt för att tillgången på vård inte ska äventyras i Sverige.

Svantesson: Angelägen fråga

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) har tidigare sagt att hon i alla sina budgetar prioriterat pengar till regioner och kommuner. Hur stort tillskott det blir för 2024 kunde hon inte säga, men tillade:

ANNONS

– Att vi kommer att underlätta för kommuner och regioner framöver, det är för mig en angelägen fråga.

LÄS MER:Regionstyret budgeterar för en välfärdskris i Västra Götaland 2024

LÄS MER:Elisabeth Svantesson (M): Regeringen planerar för kris

LÄS MER:Anderssons ultimatum till Kristersson: Får till midsommar på sig

ANNONS