Valkompass riksdag 2018: Vilket parti passar dig?

Valkompassen hjälper dig som väljare att hitta rätt bland partierna i riksdagsvalet i september.

ANNONS
|

Läser du i vår app? Använd den här länken för bästa upplevelse.

new tt.TTWidget({ WhereToAddWidget: 'tt-valkompass18', type: 'custom', sub: 'valkompass18', height: 95, // vh är vilken procent av viewport-höjden widgeten ska ha. Default är 100. alt: 'gp', //för att visa specialkompass, skriv in namnet på er specialkompass här. css: 'https://www.gp.se/misc/test/gp-valkompass.css', //För att använda er egenhostade css-fil. });

Detta är Valkompassen

  1. Valkompassen består av 30 påståenden om sakfrågor, där du tar ställning på en fyrgradig skala; instämmer helt, instämmer delvis, delvis emot respektive helt emot.
  2. Du kan även välja att ha ingen åsikt.
  3. Till varje fråga finns en video som kortfattat förklarar bakgrunden till frågan samt de främsta för- respektive motargumenten (finns även som text).
  4. Efter de 25 sakfrågorna kan du välja att markera dina tre viktigaste frågor
  5. När du tagit ställning till sakfrågorna får du ett resultat som visar vilket av de nio partierna (åtta riksdagspartierna och Fi) som står dig närmast åsiktsmässigt.
  6. Valkompassen är framtagen av TT Nyhetsbyrån tillsammans med journalisten Christer Isaksson samt statsvetaren Tommy Möller. De har granskat partiprogrammen och intervjuat partiföreträdare.

Vanliga frågor om Valkompassen

Varför är Fi med?

Feministiskt initiativ finns med främst av två skäl:

  1. Partiet nådde resultatet 3,12 procent i riksdagsvalet 2014. Resultatet motsvarade närmare 200 000 väljare, men 0,9 procent fattades för att nå representation i riksdagen (4 procent krävs). Samtidigt innebar resultatet en framgång. Eftersom Fi samlade fler än 2,5 procent av samtliga svenska väljare tilldelades partiet statligt partistöd och betalda valsedlar i valet 2018. I pengar motsvarar stödet ungefär två miljoner kronor. Partiet nådde stora lokala framgångar på några platser i landet. I Simrishamn, där Gudrun Schyman bor, blev resultatet 8,6 procent. I Stockholm 4,6 och i Gullspång 4,5 procent.
  2. I EU-valet i maj 2014 fick Fi 5,3 procent av rösterna. Det innebar att partiet tog plats i Europaparlamentet med en parlamentariker.

Dessa två faktorer - statligt partistöd och medverkan i Europaparlamentet - kan ses som principer för medverkan i Valkompassen. Dessa principer har används tidigare samband med Valkompassen (Piratpartiet 2010).

Vems för- och motargument syns i Valkompassen?

I Argument för respektive Argument emot är vårt primära mål att referera och hänvisa till de mest aktuella argument som framförs i samhällsdebatten med anknytning till det presenterade ställningstagandet. Vår avsikt är inte att i detalj reda ut begreppen. Det finns det helt enkelt inte plats för. Valkompassen tar inte ställning till de presenterade argumentens hållbarhet eller sanningshalt. Det är upp till användaren att avgöra vilka argument som hen bedömer som mest trovärdiga. Ett enskilt ställningstagande bör kunna ske utifrån de argument vi refererar till. I vissa fall kan ett ställningstagande kanske göras först efter ytterligare research på egen hand. Sådana initiativ välkomnar vi naturligtvis.

Kommer kompassen att uppdateras fram till valet?

Ja. Även om Valkompassen nu lanserats är inte arbetet avslutat. Mycket kan hända under valrörelsen och frågor kan komma att bytas ut. För författaren Christer Isaksson och statsvetaren Tommy Möller som konstruerat kompassenhandlar det nu om att följa utvecklingen i politiken och i enskilda partier. Partierna kan svänga i enskilda frågor inför valrörelsen och nya intressanta frågor kan tillkomma. Valkompassen 2018 kommer att uppdateras och förnyas kontinuerligt för att hålla samma takt som partierna i valrörelsen.

Kan man säga att “Valkompassen visar hur du ska rösta”?

Nej, det är att gå för långt. Det är bättre att säga: “Valkompassen pekar på de partier som har samma eller liknande åsikter som du har”, “Valkompassen visar de partier som bör intressera dig”, “Dessa partier står närmast dig enligt Valkompassen”, “Utifrån de svar du har gett Valkompassen står du nära detta/dessa partier”.

De frågor som Valkompassen ställer, och de svar som kommer ut från denna, är bara en del av skälen för att rösta på ett enskilt parti. Det är många saker som avgör vilket parti den enskilde väljer. Det handlar om den enskildes kultur, ekonomi, sociala tillhörighet, förtroende för framträdande politiker med mera.

Hur hanteras användardata?

Valkompassen använder Google Analytics för att mäta hur många som besöker och interagerar med Valkompassen. TT Nyhetsbyrån har valt att anonymisera besökares IP-adresser i Google Analyticsoch ingen statistik över hur besökare svarat på frågor sparas i Valkompassen.

ANNONS