Nya regler föreslås när det gäller anslutning till kommunala vatten- och avloppssystem. Arkivbild.
Nya regler föreslås när det gäller anslutning till kommunala vatten- och avloppssystem. Arkivbild.

Utredare: Grannar kan ordna avlopp tillsammans

Fastighetsägare som inte vill ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet ska i stället kunna fixa saken på egen hand – eller tillsammans med sina grannar. Det förslår regeringens utredare.

ANNONS
|

Många fastighetsägare har protesterat mot tvångsanslutning till de kommunala systemen, eftersom det inte sällan kostat hundratusentals kronor.

- Vi vill att det ska bli mer flexibelt för kommunerna. Fastighetsägarna kan gå ihop och ordna det tillsammans, eller de kan var för sig skaffa egna anläggningar, säger utredaren Anders Grönvall.

Samråd med husägare

Enligt utredningen ska kommunerna åläggas att ta fram planer för hur de långsiktigt vill dra vatten- och avloppssystemen. Planerna ska tas fram i samråd med berörda, i första hand fastighetsägare.

ANNONS

- Men även myndigheterna ska vara med i samrådet. Det är viktigt att i synnerhet länsstyrelserna – som utövar tillsyn över kommunerna – tidigt har en dialog om kommunernas planering och prioriteringar, säger Grönvall.

Avgift för kontroll

Villaägarnas riksförbund anser att förslaget "kanske är det minst dåliga" av dem som hittills lagts fram på området. Organisationen är ändå kritisk mot att småhusägare med enskilda avlopp enligt utredningsförslaget vart sjunde år ska betala en avgift för så kallad avloppsdeklaration.

- Det handlar om att man som fastighetsägare blir skyldig att undersöka sitt avlopp med hjälp av en certifierad kontrollant. På så sätt får man också en överblick över alla avlopp i kommunen – och hur väl de fungerar, säger Grönvall, som uppskattar att kostnaden för den enskilde blir "några hundralappar om året".

Utredningen, som presenterades för regeringen på måndagen, går nu på remiss. Beslut väntas om ungefär ett år.

ANNONS
TT

Fakta: Avloppsutredningens förslag

* att Havs- och vattenmyndigheten utses till tillsynsvägledande myndighet för länsstyrelsernas tillsyn över hur kommunerna uppfyller sin skyldighet enligt vattentjänstlagen.

* att kommunerna lägger större fokus på att bedöma behovet av vattentjänster. Kommunerna ska utreda om det finns möjlighet att på annat sätt än med en allmän vatten- och avloppsanläggning uppnå motsvarande skydd.

* att lagkrav införs på att kommunerna ser till att det finns en långsiktig plan för försörjningen av vattentjänster.

Källa: Utredningen "Vägar till hållbara vattentjänster" (SOU 2018:34)

ANNONS