Utlänningar får filma från drönare

ANNONS
|

Medborgare i andra EU-länder kan ha rätt att filma och fotografera från drönare i sammanhang där förbud råder för svenskar, rapporterar Nyheterna i TV4.

När Högsta förvaltningsdomstolen i förra veckan slog fast att kameraövervakningslagen gäller för drönare, var kritiken hård från många svenska fotografer.

- Kameraövervakningslagen gäller bara för kameror som är uppsatta i Sverige, om den som bedriver övervakningen är etablerad i Sverige eller ett land utanför EU. Annars gäller inte lagen, säger Nicklas Hjertonsson, enhetschef på Datainspektionen, till TV4.

ANNONS

Det är ett EU-direktiv som ligger till grund för lagarna i respektive EU-land. Men länderna tolkar direktivet på olika sätt, och Sverige har nu striktare bestämmelser om just drönare än många andra länder.

ANNONS