Hemmaplugg gäller fortsatt för många gymnasieelever. 8 av 21 regioner har en generell rekommendation om att det ska bedriva delvis fjärr- eller distansundervisning på gymnasiet. Arkivbild.
Hemmaplugg gäller fortsatt för många gymnasieelever. 8 av 21 regioner har en generell rekommendation om att det ska bedriva delvis fjärr- eller distansundervisning på gymnasiet. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Utbredd distansundervisning trots hävt FHM-råd

Folkhälsomyndigheten har slopat sin nationella rekommendation om distansundervisning i gymnasiet – men fortsatt har många regioner en generell avrådan från att alla återvänder till skolan.
– Jag är djupt bekymrad över framtiden för våra ungdomar, säger Maria Burtus, rektor i Dalarna som fortsätter på distans.

ANNONS

Den 1 april upphörde Folkhälsomyndighetens rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan. Myndigheten tryckte bland annat på hur negativt distansen har påverkat eleverna, men menade även att en nationell rekommendation är trubbig då regionerna ofta befinner sig i olika faser i smittspridningen. Fortsatt fanns dock möjlighet att besluta om distans på lokal eller regional nivå.

TT:s kartläggning visar att 8 av 21 regioner i nuläget nyttjar den möjligheten genom en generell avrådan om full närvaro i skolan.

En av regionerna är Dalarna, där smittskyddet anser att virusläget är för allvarligt och vill att gymnasiet fortsätter på samma distansnivå som tidigare.

ANNONS

– De har vädjat om att vi inte ska ta in fler elever, så för vår del har vi ungefär 30 procent av eleverna inne. Det är årskurs tre som vi prioriterar, eftersom de har sin student som kommer, säger Maria Burtus, rektor för Hagagymnasiet i Borlänge med omkring 650 elever.

Samtliga i år tre, förutom de som har praktik, är inne medan eleverna i år ett och två fortsätter på distans.

– Det känns verkligen inte bra. Men det är klart att vi vill ta vårt ansvar, säger Burtus, med hänvisning till den negativa påverkan som hon menar att distansundervisningen har haft på eleverna.

På plats i Skåne

I Skåne har smittskyddet i stället en generell rekommendation om att så stor del av undervisningen som möjligt ska ske på plats. Minst två tredjedelar av eleverna bör kunna erbjudas undervisning i skolans lokaler samtidigt, enligt smittskyddet.

Abass Al-Ali, rektor för fristående Cultura gymnasium i Helsingborg med omkring 180 elever, är kritisk.

– Smittskyddet har ingen aning om hur det ser ut i skolan, säger han.

– Jag tror att inom två eller tre veckor kommer det ges ett nytt besked om att man ska se över sina lokaler och hur man kan lösa smittspridningen, för jag tror inte att det här håller.

ANNONS

Två av tre elever är på plats i skolan, med ett rörligt schema – men möjligheterna att begränsa trängseln i lokalerna är högst begränsad, menar han.

– Har man ett klassrum på 100 kvadratmeter funkar det kanske, men har du 25 elever i ett rum på 37 kvadratmeter … Det är det jag menar med att de inte vet hur det ser ut i skolan.

Upphandlat konferensanläggning

Även på Gotland är beskedet från smittskyddet att undervisningen bör ske på skolan om det går – och på öns enda kommunala gymnasieskola, Wisbygymnasiet, har man nu helt övergått till undervisning på plats för samtliga cirka 1 500 elever.

För att kunna hålla distans har man upphandlat konferensanläggningen Wisby Strand dit man nu flyttat 300 elever, berättar rektor Peter Lerman.

– Årskurs ett och årskurs två är kvar i den lokalen som vi brukar ha. Men årskurs tre med högskoleförberedande elever är på konferensanläggningen för resten av terminen. Där serverar vi också mat och all personal är där.

Distansundervisningen har påverkat många elever negativt och Peter Lerman anser att detta är en bättre lösning.

– Ungefär 20 procent av eleverna har missgynnats av fjärr- och distansundervisningen så pass mycket att vi fått ha kompensatorisk undervisning. De får tre timmar extra undervisning per vecka fram till sommar, säger han.

ANNONS

Vill öka i Sundsvall

I Västernorrland rekommenderar smittskyddet, likt i Dalarna, att gymnasierna fortsätter med en kombination av när- och distansundervisning, till och med i vart fall nästa vecka.

I regionen finns Sundsvalls gymnasium med omkring 2 300 elever, där omkring en tredjedel av eleverna är på plats i skolan för närvarande. Målet är dock att öka det till två tredjedelar kommande vecka, förutsatt att man får grönt ljus från smittskyddet, säger verksamhetschef Mikael Öst.

– Vårt förslag är att årskurs tre kommer att vara inne helt och hållet, alltså enbart ha reguljär undervisning, och att årskurs ett och två kommer att varva distans med närundervisning, säger han.

Skolan märker dock ett stort tryck från föräldrarna i frågan, säger Mikael Öst.

– Vi har föräldrar som är väldigt upprörda över att barn inte får vara mer i skolan. Och den andra sidan ifrågasätter minst lika kraftigt varför vi över huvud taget tar in elever vid något enda tillfälle. Det är ett korstryck som är svårt att navigera. Därför lutar vi oss mot experters utlåtanden.

Marc Skogelin/TT

Tatiana Kireeva/TT

Fakta: Åtta regioner rekommenderar fortsatt distans

Åtta av 21 regioner har i nuläget en generell rekommendation om att fortsätta bedriva delvis fjärr- och distansundervisning i gymnasiet.

Dessa är Blekinge, Jönköping, Värmland, Kalmar, Västernorrland, Västra Götaland, Kronoberg och Dalarna.

Rekommendationerna går olika långt, där bland annat Västra Götaland förordar att högst hälften av gymnasieeleverna är på plats samtidigt, medan Jönköping endast säger att full närvaro inte är rekommenderat.

Rekommendationerna sträcker sig också olika långt. Exempelvis gäller Värmlands och Kalmars rekommendation till och med 30 april, medan Västernorrlands rekommendation endast sträcker sig till och med vecka 16 (19–25 april).

Även i regioner där smittskyddet inte har en generell avrådan om full närvaro i skolan kan det bedrivas fjärr- och distansundervisning. Det är upp till varje huvudman att planera hur undervisningen ska bedrivas.

Källa: Regionerna

Fakta: FHM: Nackdelarna väger tyngre

Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphörde att gälla den 1 april 2021.

Enligt Folkhälsomyndigheten tyder mycket på att ungas psykiska hälsa har påverkats negativt under pandemin. Många elever har svårt att tillgodogöra sig undervisningen när den bedrivs på distans, många känner oro inför framtiden och känner sig ensamma och isolerade.

Sammantaget är nackdelarna för eleverna med fjärr- och distansundervisning stora och undervisning på plats är bättre för elevernas kunskapsinhämtning och hälsa, anser FHM.

Det är upp till varje huvudman att planera hur undervisningen ska bedrivas. Det finns fortsatt möjligheter att anpassa planeringen utifrån den situation som råder lokalt och regionalt.

Fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan kan användas under vissa förutsättningar, likt på högstadiet, enligt gällande förordning.

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS