Ubåtsjakt – stor internationell övning på västkusten

Dimman ligger tät utanför Tjörn. Någonstans nere i djupet finns en ubåt. Anders Bäckström, kommendör och chef för fjärde sjöstridsflottiljen, leder arbetet med att finna den.
– Vi har plockat ihop alla de verktyg vi behöver för en framgångsrik ubåtsjakt, säger övningsledaren.