Tunneln i Varberg är en 2,8 kilometer lång tågtunnel i berg, med en servicetunnel som löper bredvid. Den sträcker sig från Järnvägsparken i norr till Breared i söder.
Tunneln i Varberg är en 2,8 kilometer lång tågtunnel i berg, med en servicetunnel som löper bredvid. Den sträcker sig från Järnvägsparken i norr till Breared i söder. Bild: Dick Gillberg

Trafikverket granskar kostnadsökningar i infrastrukturprojekt

Som GP tidigare berättat ska Trafikverket ta in extern hjälp för att granska kostnader och kostnadsökningar för projekten Västlänken och Förbifart Stockholm. Nu meddelar myndigheten att även tågtunneln i Varberg ska genomlysas.
– Vi hanterar skattebetalarnas pengar och ska tåla en granskning, säger tunnelns projektchef Johan Hjertström.

ANNONS
|

Tågtunneln under Varberg skulle stå klar i slutet av det här året men har försenats till nästa sommar. Dessutom har projektet fördyrats i flera omgångar. Budgeten har fått skrivas upp med 2,4 miljarder i 2021 års prisnivå. Totalkostnaden för projektet är nu 7,8 miljarder.

Det är anledningarna till att Trafikverket nu singlar ut projektet, tillsammans Västlänken och Förbifart Stockholm, för en extern granskning.

GP kunde i början av juni berätta att Trafikverket ser ”en onormalt hög grad av fakturering” för Västlänken och att svaren från leverantörer som NCC inte var tillfredsställande. Några sådana tendenser finns inte när det gäller tågtunneln genom Varberg, enligt projektchefen Johan Hjertström.

ANNONS

– Vi har inte märkt eller flaggat för att det skulle finnas några oegentligheter eller liknande. Vi har också gjort granskningar internt och även med extern hjälp för att säkerställa att det inte finns några oegentligheter.

Vatten läcker in

Problemen för Varbergstunneln har snarare varit att för grundvatten läcker in i tunneln, som har tvingat fram omfattande tätningsarbeten. Det, tillsammans med bland annat en för optimistisk tidsplan och andra geotekniska utmaningar, har gjort att tunneln inte kunnat hålla varken ursprunglig budget eller tidsplan.

För Västlänkens del har inget avgörande skett sedan Trafikverket meddelade i början av juni att projektet ska granskas. NCC har fortfarande inte inkommit med de svar som Bo Larsson, Västlänkens projektchef, menar behövs.

– Vi kommer anlita externa revisionsbyråer med expertkunskap och så kommer vi titta mer inom vissa områden. Det är en fördjupad och förstärkt kontroll av kostnaderna. Vi känner att vi inte riktigt förstår och får rimliga förklaringar på plötsliga kostnadsökningar och prognosökningar för framtiden, säger Bo Larsson.

Bo Larsson, projektchef för Västlänken.
Bo Larsson, projektchef för Västlänken. Bild: Anders Ylander

Relationen mellan Trafikverket och NCC har ju inte varit utan friktion hittills när det gäller Västlänken. Är den bottenfrusen nu, i och med de här anklagelserna?

– Jag ser det inte som anklagelser. Vi vill ha en ökad förståelse och en ökad kunskap. Vi tycker nog att vi har en bra relation med NCC både när det gäller Centralen och Korsvägen-etappen. Sedan är vi inte överens om delar av kontrakten. När det gäller Korsvägen är vi inte heller överens om färdigställandet.

ANNONS

Deadline för förhandlingar

NCC och Trafikverket har olika bilder av när Korsvägen-etappen kan vara klar. Därför har parterna i flera år diskuterat och förhandlat kring när arbetet kan vara färdigt och till vilket pris. De diskussionerna fortgår. Men nu finns det en tydlig deadline. Till årsskiftet måste parterna ha enats om en väg framåt.

– Så är det. Under 2024 vill vi säkerställa att vi klarar 2030. 2024 är också ett produktionsår som är kritiskt för att vi ska hinna klart till 2030.

Västlänken skulle egentligen stå klar redan 2026. Färdigställandet är nu satt till någon gång mellan 2029 och 2032.

– Vår förhoppning är att vi ska hitta fram till en överenskommelse om ett färdigställande, säger Bo Larsson.

När GP var i kontakt med NCC i början av juni menade företagets presschef Amelie Winberg att någon onormal fakturering inte förekommer.

”Vi har för tillfället ett väldigt högt arbetstempo både på etapp Korsvägen och etapp Centralen, vilket också återspeglas i faktureringen. Det kommer också fortsatt förändringar som påverkar projektet varför faktureringen varierar över tid” skrev hon då i ett sms.

LÄS MER:Kostnaden skjuter i höjden för Västlänken: ”Onormalt hög grad av fakturering”

LÄS MER:Slutbesiktning av Västlänkens Kvarnberget-etapp fick avbrytas

ANNONS