Den som vill dela el från till exempel solpaneler med grannarna kan kolla med Energimarknadsinspektionen om det är okej. Arkivbild.
Den som vill dela el från till exempel solpaneler med grannarna kan kolla med Energimarknadsinspektionen om det är okej. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Tillåtet att dela el – men inte enkelt

EU vill se fler lokala energigemenskaper där man delar på elen. Men i Sverige kan otydliga regler sinka utvecklingen av lokala initiativ.

ANNONS
|

Frågan om att skapa lokala system för elproduktion för att trygga elförsörjningen har blivit mer angelägen i och med Rysslands krig i Ukraina och stigande energipriser. Det har lett till att även EU- kommissionen har pekat ut energigemenskaper med förnybar el som en viktig pusselbit för att öka motståndskraften mot olika typer av kriser.

Nyligen infördes ett EU-direktiv som pekar på att medlemsländerna ska möjliggöra energigemenskaper. Det kan handla om att boende i ett villaområde eller industrier som ligger nära varandra vill dela på elen.

Inte tillåtet tidigare

Fram till förra årsskiftet var det inte tillåtet att koppla sig förbi det vanliga elnätet med en egen ledning. Men nu är det okej att gräva ner en ledning mellan till exempel hus i en bostadsrättsförening och dela el internt, förutsatt att man har en egen produktionskälla, till exempel solpaneler.

ANNONS

Villaägare i olika fastigheter kan också dela solcellsel genom en egen ledning, men det är bara tillåtet om fastigheterna har kvar sin anslutning till det ordinarie nätet.

För att veta om det man gör är tillåtet ska man ansöka om besked om undantag från kravet på nätkoncession, en ansökan som görs till Energimarknadsinspektionen. Där ser man att intresset är stort.

– Under förra året fick vi ett 50-tal ansökningar om bindande besked och i år ett tiotal. Många från bostadsrättsföreningar men också för industriområden, säger Claes Vendel Nylander, jurist vid Energimarknadsinspektionen.

Han poängterar att det kan finnas de som börjat dela el utan att ansöka hos dem och den faktiska siffran kan vara mycket större.

Virtuell delning kräver nät

Men EU-direktivet förutsätter också att det går att göra en virtuell delning av el så att fastigheter eller andra elkunder över större avstånd kan dela. Då är det inte den elen man själv producerar som förs över utan det blir en slags virtuell transaktion där elen kommer någon annanstans ifrån. Men den virtuella delningen är idag inte möjlig utan att ha med en elleverantör.

Enligt Claes Vendel Nylander finns det i dag inte några hinder för de som vill bilda en energigemenskap. Regeringen har inte heller ansett att det krävs några lagändringar för att införa EU-direktiven.

ANNONS

– Sedan står det i EU-direktivet att medlemsstaterna ska ta fram ett möjliggörande ramverk som ska underlätta för energigemenskaper att bildas. Om det har skett kan väl ifrågasättas.

Fakta: Dela el

Fram till förra årsskiftet var det inte tillåtet att koppla sig förbi det vanliga elnätet med en egen ledning. Men nu är det okej att gräva ner en ledning mellan till exempel hus i en bostadsrättsförening och dela el intern om de tillhör samma fastighet. Förutsättningen är att det finns en egen produktionskälla, till exempel solpaneler.

Villaägare på olika fastigheter kan dela solcellsel genom en egen ledning, det är tillåtet om fastigheterna har kvar sin anslutning till det ordinarie nätet. Det är alltså skillnad på om delningen sker mellan byggnader inom en fastighet eller mellan byggnader som är belägna på olika fastigheter.

Delning som inte kommer från det interna nätet är virtuell delning. Då gäller inte undantaget för en intern ledning mellan byggnader inom en fastighet, utan då ska byggnaderna vara anslutna till det ordinarie nätet.

ANNONS