Tigrarna har ökat kraftigt i antal i Nepal i Sydasien. Tigrarna på bilden, en hona med unge, är fotograferade i kamerafälla i nationalparken Parsa.
Tigrarna har ökat kraftigt i antal i Nepal i Sydasien. Tigrarna på bilden, en hona med unge, är fotograferade i kamerafälla i nationalparken Parsa.

Tigerstammen i Nepal fördubblad

Antalet tigrar i Nepal i Sydasien har fördubblats sedan 2009, enligt en ny inventering. I dagsläget finns 235 tigrar i landet, fördelade på fem skyddade områden, att jämföra med 121 för nio år sedan.

ANNONS
|

Det innebär att Nepal är det första landet som lyckats nå målet att fördubbla sin vilda tigerpopulation.

Målet sattes upp vid ett möte 2010 med ledarna för 13 asiatiska länder som fortfarande har, eller nyligen hade, vilda tigrar inom sina gränser.

Då antydde beräkningar att det fanns cirka 3200 tigrar i det vilda. Tanken är att det ska finnas dubbelt så många, drygt 6000, år 2022.

Ingen vet om målet går att nå på global nivå, men regionalt verkar Nepal redan vara framme – en effekt av att landet satsat hårt på skydd av nationalparkerna, och på att bekämpa tjuvskytte.

ANNONS

Engagerad regering

- De styrande i Nepal har personligen varit engagerade. Det har varit jätteviktigt. Om inte regeringarna aktivt stöder sådana här projekt blir skyddsarbetet alltid mycket svårare, säger Ola Jennersten, ansvarig för tigerfrågor på Världsnaturfonden (WWF) i Sverige.

WWF hör till de organisationer som satsat hårt på tigrarna. Ola Jennersten vill även lyfta fram den amerikanske skådespelaren Leonardo di Caprio som finansierat tigerprojektet i nationalparken Bardia i Nepal.

Indien når målet?

Ola Jennersten tror att även Indien har en god möjlighet att fördubbla sitt tigerbistånd till 2022.

För ett drygt årtionde sedan, 2006, hade den indiska tigerstammen minskat till cirka 1400 djur. Myndigheterna satte då in ökade resurser vilket gjorde att stammen började återhämta sig. År 2010 räknade man till cirka 1700 tigrar och för fyra år sedan, 2014, hade antalet ökat till 2200. Nu räknas stammen åter, och intrycket är att ökningen fortsatt. Troligen ligger antalet tigrar idag runt 3000.

- Jag tror att de kanske når målet. Det finns många områden i Indien som har plats för fler tigrar, säger Jennersten.

ANNONS

Även i Ryssland har en ökning skett, men troligen kommer man inte kommer att nå fram till en fördubbling. Och i flera länder, exempelvis Thailand och Malaysia, är det tveksamt om tigerstammarna kommer att växa överhuvudtaget.

- Det blir svårt att nå upp till 6000 inom fyra år men det kommer ändå att finnas betydligt fler tigrar i det vilda 2022 än det gjorde 2010, säger Jennersten.

TT

Fakta: Tigrar

Antalet tigrar i det vilda har ökat de senaste åren, från cirka 3200 år 2010 till över 4000 i dag.

Antalet tigrar per land (siffrorna är ungefärliga):

- Ryssland: 510

- Kina: 50

- Indien: 2230 (Siffran är från 2014. Idag är antalet sannolikt högre)

- Nepal: 235

- Bhutan: 100

- Bangladesh: 100

- Burma: 30

- Thailand: 220

- Malaysia: 300

- Indonesien: 600

I Vietnam, Laos och Kambodja finns möjligen enstaka tigrar, men sannolikt är arten utdöd i dessa tre länder.

Källa: WWF, IUCN

ANNONS