Polen har infört språkkrav för dem som utbildar sig till tandläkare i landet. Arkivbild.
Polen har infört språkkrav för dem som utbildar sig till tandläkare i landet. Arkivbild.

Tandläkarstudenter måste lära sig polska

Polen lägger krokben för svenska studenter i landet genom att införa språkkrav. Det anser regeringen som nu vill att Socialstyrelsen ser över vad man kan göra åt saken.

ANNONS
|

Varje år studerar tusentals svenskar utomlands, däribland i Polen. Inte sällan handlar det om att få tillgång till avancerade utbildningar till attraktiva yrken – som läkare, tandläkare eller veterinär – för att sedan återvända och arbeta i Sverige. Utbildningarna, som bekostas av studenterna själva, genomförs nästan undantagsvis på engelska.

Men nu har Polen infört ett språkkrav på tandläkarutbildningen i landet. Svenska studenter som tidigare genomfört sina utbildningar på engelska måste i samband med sin praktiktjänstgöring kunna tala polska.

300 kan beröras

Regeringen oroas, eftersom det kan innebära att svenskarna inte får sina utbildningar godkända av Socialstyrelsen när de återvänder.

ANNONS

- Det skulle kunna handla om 300 personer som drabbas – som i princip har en färdig tandläkarutbildning men som inte får behörighetsbevis och därför inte kan få legitimation i Sverige. Samtidigt har vi här en akut tandläkarbrist, skulle jag säga, säger social­minister Annika Strandhäll (S).

Regeringen ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att finna en lösning. Strandhäll vill inte föregå de förslag som myndigheten ska lämna redan den 30 juni, men hon nämner två tänkbara varianter: ett särskilt kunskapsprov för de berörda studenterna eller en specialpraktik under handledning i Sverige.

Nej till norsk modell

Däremot är det inte troligt Sverige gör som Norge, där de som studerat i Polen kan få norsk tandläkarlegitimation trots att de inte fullgjort praktiktjänstgöringen.

- En sådan ordning skulle strida mot yrkeskvalifikationsdirektivet, så det är inte aktuellt för Sverige som EU-land, säger Annika Strandhäll.

Även Sverige ställer ju språkkrav på dem som ska arbeta inom olika vårdyrken, så de polska villkoren kan tyckas fullt rimliga.

ANNONS

- Vi kritiserar inte det polska beslutet – det är fattat och nu måste vi hantera situationen. För den grupp studenter som hamnar i den här skarven måste vi lösa det här, säger social­ministern.

TT

ANNONS