Tamiflu biter inte på influensa

ANNONS
|

Svenska staten köpte in Tamiflu för nära 300 miljoner kronor inför hotet om pandemier som fågelinfluensan och svininfluensan. Men läkemedlet har ingen effekt på dödlighet och minskar inte sjukhusvistelserna, visar en stor genomgång av kliniska rapporter som det oberoende forskarnätverket Cochrane publicerar i British Medical Journal.

För två år sedan visade en delrapport att den enda effekten av Tamiflu är att sjuktiden kortas med en dag, från sex till fem dagar. Inga effekter på dödlighet eller minskade sjukhusvistelser kunde påvisas.

Men detta "förändrar ingenting", anser Anders Tegnell, statsepidemiolog och tidigare avdelningschef på Socialstyrelsen.

-Den här rapporten tillför inget nytt. Den visar att effekten är måttlig, men det har man vetat om hela tiden. I stället har man gjort bedömningen att en liten effekt är bättre än ingen alls. Att även om man bara sparar en sjukdag på en vecka, så är det ganska mycket värt om man gör det för väldigt många människor.

TT: Så denna rapport ändrar inte din inställning till Tamiflu alls?

ANNONS
-Dessa data förändrar inte analyserna. Rapportförfattarna menar, felaktigt, att världens regeringar förväntat sig en massa effekter av det här läkemedlet. Delvis för att analyser inte gjorts offentliga. Men så är det inte. Vi har hela tiden vetat om att effekten är måttlig. Under pandemin gjordes en del studier i Storbritannien som visar att Tamiflu definitivt inte är sämre än vi trodde, snarare tvärtom.

Den nya studien visar också på stora brister i hur läkemedelsföretaget Roches tester har genomförts.

I Storbritannien rapporterar alla större dagstidningar om att landet kastat bort mer än en halv miljard, motsvarande 6,5 miljarder svenska kronor, på de två läkemedlen Tamiflu och Relenza. Förutom att de båda visat sig i stort sett verkningslösa mot pandemier har de också allvarliga biverkningar som till exempel njurproblem.

-De gav inte bättre resultat än vilken medicin som helst som du kan köpa utan att ha recept och här pratar vi om väldigt allvarliga biverkningar. Jag skulle inte skriva ut det till mina patienter, säger Carl Heneghan, professor vid Oxford University och medlem i forskarnätverket Cochrane, till The Telegraph.

Bakgrund: Tamiflu i Sverige

Sverige byggde under 2005-2006 upp ett stort lager av Tamiflu, som ett skydd mot eventuella pandemier av fågelinfluensan eller liknande sjukdomar. En miljon doser inköptes på den internationella marknaden.

Det har hela tiden varit känt att Tamiflu i bästa fall bara mildrar effekterna av influensan. Men myndigheterna resonerade att om landet skulle hamna i ett kritiskt läge och sakna vaccin mot sjukdomarna vore det bättre att ha Tamiflu än ingenting alls. Sverige var inte det enda land som köpte upp stora lager av det antivirala medlet.

Hållbarhetstiden för medicinerna gick ut för ett par år sedan. Bedömningen var dock att de har mycket längre hållbarhet än vad som står på förpackningen, och endast behövde märkas om med nya datum.

ANNONS
ANNONS