Svenskarnas oro har ökat, framför allt för terrordåd och stora flyktingströmmar. Arkivbild.
Svenskarnas oro har ökat, framför allt för terrordåd och stora flyktingströmmar. Arkivbild.

Svenskarnas framtidssyn dystrare

Svenskarna tycks få en allt dystrare syn på framtiden. Framför allt har oron för terroristdåd och stora flyktingströmmar ökat.

ANNONS
|

Det visar MSB:s årliga mätning "Opinioner 2015", om allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar.

Visserligen tycker de flesta, 89 procent, att Sverige är ett bra land att leva i, men över hälften tror att situationen kommer att vara sämre om fem år. Och 19 procent tror att Sverige blir ett mycket sämre land att leva i. Det är den högsta siffran sedan MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) började ställa frågan 1987.

Andelen som känner mycket eller ganska mycket oro för den politiska situationen i världen är 72 procent.

-Andelen har ökat varje år sedan 2011 och är nu på nivåer vi inte sett sedan 1980-talet, under det kalla kriget, säger MSB:s generaldirektör Lena Lindberg.
Oro för terrorism

Myndigheten pekar ut flera händelser som sannolikt färgat svaren i webbenkäten som gått ut till 1 020 personer. Till exempel kraftigt ökade flyktingströmmar, fortsatt inbördeskrig i Syrien, Islamiska statens offensiv, terrorattacker, ökad rysk militär övningsverksamhet och den ryska annekteringen av Krim.

ANNONS

Hösten 2015, då mätningen gjordes, var 75 procent mycket eller ganska oroade för internationell terrorism. Ett år tidigare var andelen 66 procent. Alltfler räknar också med att en terrorattack ska inträffa i Sverige de närmaste fem åren. En sådan händelse är mycket eller ganska troligt enligt 57 procent. Ändå gjordes höstens mätning före terrordåden i Paris den 13 november. Det är en ökning med 20 procentenheter sedan året innan och högre än efter det att en självmordsbombare sprängde sig till döds i Stockholm 2010.

Oro för klimatet minskar

Drygt hälften anser att det är mycket eller ganska troligt att Sverige utsätts för ett politisk hot från ett annat land inom fem år, däremot ser bara 17 procent ett militärt angrepp som troligt.

Även oron för stora flyktingströmmarna ökar, 73 procent uppger att de är mycket eller ganska oroade jämfört med 56 procent hösten 2014. Mest oroade är dock svenskarna över utvecklingen i Mellanöstern och relationerna mellan den muslimska och kristna världen.

Oron ökar dock inte på alla områden. Lena Lindberg pekar till exempel på att oron för klimatförändringar tycks minska.

Andelen som anser risken för militär konlikt i Europa är ganska eller mycket stor: 48 procent (40 procent 2014).

Andelen ganska eller mycket oroad för relationen mellan den muslimska och kristna världen: 77 procent (72 procent 2014).

Andelen ganska eller mycket oroad för internationell terrorism: 75 procent (66 procent 2014).

Andelen ganska eller mycket oroad för stora flyktingströmmar: 73 procent (56 procent 2014).

Andelen som föredrar ett försvar som bygger på värnplikt: 51 procent.

Andelen som tycker att statsutgifterna för försvaret bör ökas: 56 procent (57 procent 2014).

Andelen som anser att Sverige snarast eller på sikt böra söka Natomedlemskap: 49 procent (48 procent 2014).

Källa MSB

ANNONS